Sosa :1,088
  • Born in 1531 - Poortugaal
  • Deceased 24 March 1601 - Poortugaal,aged 70 years old
  • Buried - Poortugaal

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note


_INQUBIRT:
Barbier, meester chirurgijn, schout, dijkgraaf te Albrandswaard, schepen van Poortugaal [Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010), p. 133]

Zegel.
Charter 184: 18-11-1591..
Charter 185: 18-12-1598..
Pieter Cornelis Vermaat, schepen van Poortugaal. Gedeeld: I een dwarsbalk, II 3 adelaars, 2, 1, de onderste dubbelkoppig. Helmteken: dubbelkoppige adelaar. Contrazegel: merk. meester chirurgijn, barbier, schout, schepen van Poortugaal 1584-1585 en dijkgraaf te Albrandswaard en Lokhorstland. Pacht in 1575 een perceel weiland onder Hoogvliet genaamd de Matte, pacht in 1593 de accijns op "de mengelen van de vaten". Begraven in de kerk van Poortugaal, grafzerk nog aanwezig. In de Ned Leeuw van 1962 kolom 40 word het wapen nader beschreven.

Death

Volgens Ned Leeuw 1949 is sterfjaar 1601. In [G.J. Vermaat, GENEALOGISCHE EN ANDERE MERKWAARDIGHEDEN IN DE HERVORMDE KERK TE POORTUGAAL, gepubliceerd in ‘Ons Voorgeslacht', jrg. 19 (1964), p. 11] is op een afbeelding van de grafsteen het sterfjaar 1601 goed zichtbaar.
"Hier leijt begraven Mr. Pieter Cornelisz. Vermaet dickgraef van Albrantswaert sterf
den 24en Maert anno 1601.
Hier leijdt begraven Cornelis Pietersz. Vermaet in sijn leeven gheweest dijckgraef
van de Albrantswaert sterf den 19en April anno 1649 oudt weesende onttrent 75
jaaren (zie afb. 8).
Een wapen, zoals gevoerd door Mr. Pieter Cornelisz. Vermaet is niet afgebeeld. Het
kan worden omschreven als volgt:
Gedeeld: I in zwart een gouden dwarsbalk, II in goud drie (omgewende) zwarte adelaars.
Helmteken een dubbele zwarte adelaar, dekkleden goud en zwart.
Zie gemeentearchief Schiedam. Losse charters No. 184 en 185; Ons Voorgeslacht
1961, bladz. 27; De Ned. Leeuw 1962, kol. 40.
Vermeld in Gesl. als vader en zoon. Mr. Pieter was gehuwd met Maritge Cornelisd.,
Cornelis trouwde
1e op 11-5-1603 met Janneke Pietersd., j.d. van Hoogvliet;
2e op 14-4-1605 met Arjaentgen Aerts van Driel.
Zij is begraven 10-10-1652 (Rekeningen van de kerk)
Voor haar ouders, zie stenen 53 en 55."

 Sources

  • Birth, death: Ned Leeuw 1949 blz 64,Ned Leeuw 1949 blz192,sg 259 Fonckert en diverse wapens,ned leeuw 1962 blz 64,ov parenteel doen beijens,boek "Drie verwante geslachten Van Driel" blz/akte 320
  • Spouse: ov parenteel doen beijens 134.2,ov 1958 blz 113
  • Burial: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010), p. 133

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

sosa Philips Luytgens 1475-1531 sosa Gherychgen Thomas Corlinck 1480-1538  
|||
sosa Cornelis Philipsz van der Mathe /1507-1547 sosa Katryn (Trijntje) Jans Koning 1505-
|||
sosa Pieter Cornelisz Vermaet 1531-1601