• Born in 1849 - Filitz kreis Neidenburg

 Parents

 Spouses

  • Married November 22, 1874, Soldau kreis Neidenburg, to Anna Niedanowski 1842

 Sources

  • Spouse: sta Borchersdorf

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

   
Adam Willamowski 1819 Anorthe Radzanowski 1819-1853
|||
Jacob Willamowski 1849