Franz

  • Grothaus, met Maria Agnes Schramm.
  • Haschke 1821-1901, met Theresia Haschke.
  • Hellmann, met Anna Rosina Hellmann.
  • Pfeiffer 1891-1959, zoon van Franz Anton en Johanna Josepha Pfeiffer.
  • Tillmann 1912-1986, zoon van Josef en Maria Josepha Pyl, gehuwd met x x in 1944.
  • Tillmann 1876-1943, zoon van Johann Hubert en Agnes Wiertz.