(Andreas LISJAK dr.)


 • Born 13 January 1849 - Lisjaki (Sp. Branica)
 • Deceased 21 September 1922 - Ljubljana,aged 73 years old
 • Praktični in sodnijski zdravnik, deželni poslanec v Gorici

 Parents

 • Antonius LISSIAK, born 9 August 1808 - Lisiaki (13), Smarie, deceased 2 April 1881 aged 72 years old
  Married 8 July 1839, Gabria, to
 • Anna ZHEHOVIN, born 27 May 1817 - Braniza (14), deceased

 Spouses

 Siblings

(display)

 Events


 Notes

Individual Note

"Gosposka ul.23, Gorica:" > "Dunajska c.17,LJ:"

Soča (14.06.1889, issue 24): Društvo "Sloga" ima neprenehoma oči obrnene na letošnje volitve v deželni zbor ter skuša vse tako urediti, da bi se volitve gladko vršile v čast deželi in v spodbudo kandidatom, ki so namenjeni za poslanska mesta; kajti gotovo je, da tudi poslanec laže in pogumnejše deluje, ako vidi, da se vsi opravičeni glasovi že s početka stiinjajo zanj, kakor če vidi, da le po dolgih pogajanjih je njegovo ime splošino sprejeto Da bi se take homatije zaprečile, izrekla je "Sloga" prvo besedo ter dala jo v pretres volilcem na volilnem shodu dne 6. t. m. Ker se je shod povoljno izrekel o nasvetih. razglasili so se kandidati, za posamezue okraje iu volilne skupine. Žal, da prve sklepe je treba v necem premeniti in popraviti. Gospod Matija Jonko, ki je bil sprejet kot kandidat za siovenske trge, je odklonil kandidaturo ter izjavil, da ne sprejme izvolitve pri letošnjih volitvah Tako je postalo to mesto prazno in potrebuje novega kandidata. Slogimu odbor je povprasal gospoda Josipa Ivančiča, c.k. notarja v Tolminu, ako bi hotel prevzeti kandidaturo v tej skupini. Na njegov povolen odgovor izrekel se je odbor za tega kandidata ter ga predstavlja in priporoča s tem volilcem naših trgov, da bi ga sprejeli za svojega kandidata in dali mu glasove pri volitvi. Nadejamo se, da naši tržani bodo ponosni na vsakega kandidata in da ga radi sprejmejo, ker je vreden vsega zaupanja in spoštovanja. Če tržani sprejmejo g, Ivančiča za svojega kandidata, kakor ni dvomiti, bo potem izprazneno mesto enega kandidata v velikem posestvu. Tudi to je imel društveni odbor pred očmi in je mislil, kako bi se pomagalo na to stran. Po njegovem mnenji bi bil jako prikladen kandidat v tej skupini dr. Andrej Lisjak, zdravnik v Gorici. Zato ga priporoča gospodom volilcem iz skupine veleposestnikov ter se nadeja, da bodo volilci z njim zadovoljni in da se zanj zjedinijo v kratkem, da bodo na dan volitve vsi enega mišljenja in enega prepričanja. Tako bi imeli popolno listo za letošnje volitve in gotovo ne bo volilcem ni v nečast ni v škodo, če trdno skupaj držijo kakor en mož.

Bleiweisove Novice, avgust 1893: Dijaškemu podpornemu društvu »Radogoju«, pristopili so za ustanovnike z nastopnimi zneski: ... dr. Andrej Lisjak, deželni poslanec v Gorici, 100 kron; ...

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Josephus LISSIAK †1839/ ? ? Velike Žablje ÷PLACE ? ? Antonius ZHEHOVIN †/1798 Marianna SORTA †/1798 Josephus URSHIZH 1752-1841 Catharina LAURIN 1755-1840
|
8
 |
9
 |
10
 |
11
 |
12
 |
13
 |
14
 |
15 


 


 


| | | |
Antonius LISSIAK Josepha BAD Marcus ZEHOVIN 1780-1857 Maria URSHIZ †1848
|
4
 |
5
 |
6
 |
7 


| |
Antonius LISSIAK 1808-1881 Anna ZHEHOVIN 1817-
|
2
 |
3|
Andreas LISJAK 1849-1922


 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content