Message to visitors

close

Stamboom van de familie Hodes en de kwartierstaat van Fadime en Niek Hodes

 

 Family BookSummary

 1 - Familie Hodes


Dit is de stamboom van de familie Hodes in Nederland (en daar buiten).En een kwartierstaat voor Fadime en Niek Hodes.

Op deze site treft u een stamboom aan van de familie Hodes in Nederland, in Duitsland, in Amerika en Zuid Amerika. De stamboom kent grofweg vijf hoofdtakken: een Schiedamse (gesplitst in twee subtakken), een Rijssense, een Groningse (Slochteren), een Bossche (’s Hertogenbosch) en een Duitse tak uit Herstelle.

Alle takken in Nederland hebben hun origine in Duitsland. De Schiedamse takken vinden hun oorsprong in Bakum (in de buurt van Bremen); de Groningse tak heeft zijn oorsprong in Alfhausen (iets boven Osnabruck en onder Bakum); de Rijssense tak heeft zijn oorsprong in Hünfeld vlakbij Fulda en een andere Duitse tak heeft zijn oorsprong in Herstelle dichtbij Kassel (boven Fulda). Op de kaart hieronder met de oorsprong van de Hodessen, kunt u zien waar de plaatsen liggen.In 's Hertogenbosch hebben twee maal Hodessen gewoond: eenmaal Hodessen afkomstig uit Fulda en een keer Hodessen afkomstig uit Schiedam.

image007.jpg

 2 - De komst van de familie Hodes naar Nederland

Het verhaal gaat dat alle Hodessen uiteindelijk uit Fulda komen. Voor dat verhaal heb ik nog geen bewijzen gevonden. Twee broers en een neef zouden samen naar Nederland zijn gekomen en via Rijssen in Overijssel (waar een Nederlandse tak is ontsproten) zou een van de broers zijn doorgetrokken naar Schiedam.Dit kan niet het geval geweest zijn.

In 1791 kwam Johannes Otto Hodes naar Vlaardingen. In de vertaling van de brief die Otto in 1791 meekreeg van de Pastoor van Bakum valt te lezen: "Ik, ondergetekende pastoor te Bakum bevestig hierbij dat Otto Hodes, wanneer hij in Holland (buiten zijn schuld) in armoede geraakt en zich in deze parochie weer beroepshalve zal vestigen, net als de overige armen uit de algemene middelen zal worden onderhouden. Dat dit waar is bewijs ik met mijn handschrift en ondertekening. " De brief is hieronder te zien. Het lijkt alsof het een brief is die aan iemand wordt meegegeven. Dan zou hij op 15 mei 1791 nog In Bakum geweest moeten zijn. Hij trouwde op 15 mei 1791 met Catharina (Kaatje) van Tel uit Vlaardingen en ging in Schiedam wonen, alwaar de volgende kinderen geboren werden:

  • Johannis (Joannes) Hodes 1791-1870
  • Christina Hodes 1795-1833
  • Antonius (Antonij) Hodes 1798
  • Maria Hodes 1801-1872
  • Hermanus Hodes 1811

Joannes Joachim (Jochem) Hodes, de stamvader van de Rijssense tak, werd pas in het zelfde jaar geboren dat Otto Hodes al in Nederland trouwde. Hij kan dus nooit met Otto meegereisd zijn. Verder komt Otto uit Bakum en Jochem uit Hünfeld bij Fulda.

Ignatius Hodes trouwde op 11 maart 1787 in 's Hertogenbosch, met (Maria?) Catharina Sisoo. Hij was dus in ieder geval vier jaar eerder in Nederland dan Otto. Hij is naar alle waarschijnlijkheid wel familie van Jochem uit Rijssen, maar voor zover ik nu weet geen familie van Otto Hodes uit Bakum. Deze tak lijkt na een generatie geen Hodessen meer te hebben voortgebracht en lijkt dus beëindigd.

Friedrik (Fredrik) Hodes was al voor 1783 vanuit Alfhausen naar Nederland gekomen. Zijn dochter Martje werd toen in Harkstede gem. Slochteren geboren. Hij kan dus ook niet een van de broers of de neef zijn geweest. Ook deze tak heeft na enkele generaties geen Hodes meer voortgebracht en lijkt dus ook te eindigen.

Jammer dat de waarheid in dit geval een mooi verhaal in de weg staat.

Kwartierstaat Fadime en Niek Hodes

Naast een stamboom voor de familie Hodes is dit ook een kwartierstaat voor Fadime en Niek Hodes. In deze kwartierstaat (voorouders van zowel mannelijke als vrouwelijke kunne) treft u de families: Hodes, Putters, van der Ree, van der Kwast (Quast), Ghijsen, Hermans, Fijneman en de Groot aan.

Vreemde tegenstelling

Ik heb een briefje in mijn bezit gekregen dat van de hand van de pastoor van Bakum zou zijn en dat over Johannes Otto zou gaan.

OttobriefpastorBakum.jpg

De brief is gedateerd op 15 mei 1971. Op dezelfde dag is Otto in Vlaardingen getrouwd. Aangezien Otto niet op twee plaatsen tegelijk heeft kunnen zijn, zeker niet in de tijd dat nog veel te voet, met paard en wagen en trekschuit gereisd werd, kan hij de brief niet meegenomen hebben. Waarschijnlijk is die dus naar hem opgestuurd. Ook dat is, gezien de inhoud van de brief, weer zeer vreemd. Het lijkt typisch een brief die aan iemand meegegeven is.In het Vlaardings digitale archief is echter heel duidelijk dat Otto op die dag in het huwelijk trad.Was de brief misschien nodig om te kunnen trouwen?Een ander vraag die opdoemt is: "Kan Johannis Hodes wel de zoon zijn van Otto.?" Als hij op 15 mei getrouwd is, lijkt het toch heel sterk dat Johannis op 27 augustus 1791 geboren is. Het kan natuurlijk om "motje" gaan, maar dat betekent dat Otto toch al wel eind 1790 in Nederland geweest moet zijn. Ook dat staat weer in tegenstelling tot de ondertekeningsdatum van de brief door de Pastoor.Hoe het zit, zullen we wel nooit weten.

 3 - Ontstaan van de stamboom

Het grootste gedeelte van de gegevens voor deze site heb ik gevonden op het internet. De herkomst van de familie Fijneman heb ik ontleend aan het boek van Hub Waas over die familie. Ook voor de familie de Groot bestaat een stamboom op papier.

Op internet heb ik veel te danken aan de sites en toegezonden informatie van:

  • Anita Kooijman (een Schiedamse tak van Hodes, die veelal eindigt in Rotterdam),
  • Ton Clarice (familie Putters),
  • Arie Martin van der Kwast (familie van der Kwast),
  • Shirley Young Steinagel (Hodes in Duitsland).
  • Linda van der Lem (familie Diepenhorst, een tak die teruggaat tot 1520)

In de loop der tijd heb ik in verschillende archieven ook nogal wat originele geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes gevonden. (in het stedelijk archief in Schiedam, in provinciaal archief in Zwolle en in Den Bosch en in de bisschoppelijke archieven van Vechta en Fulda in Duitsland)

Hiernaast staan links om bij de aktes te komen. In de stamboom staan de aktes ook aan de individuen gekoppeld. Ook daar kunt u ze bekijken. De aktes ouder dan 100 jaar kunt u alleen bekijken met een toegangswachtwoord. Via de persoon in de stamboom kunt u ze allemaal vinden onder: Te raadplegen documenten.

De stamboom van de familie Hodes in Nederland is nog verre van compleet. Iedereen die bijdragen wil leveren aan de stamboom kan zijn gegevens op sturen aan Roel Hodes, Kuifduiker 18, 3435 DW Nieuwegein of per email: rhodes@ziggo.nl. Ook foto’s van personen, woonadressen en dergelijke zijn van harte welkom. Bent u een Hodes en wilt u ook de gegevens van levende Hodessen kunnen bekijken, stuur me dan een email. U krijgt dan een loginnaam en wachtwoord om als gast de site te bezoeken.

 4 - Digitale archieven

Veel informatie heb ik gevonden op de sites van verschillende archieven:

Ook op wereldwijde sites is veel informatie over personen te vinden:


Index