Sosa :180
 • Born 30 May 1717 - Nieuwolda
 • Deceased

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

Nieuwolda: Fol.108 - 29 september 1761 - Swaantje Harms, weduwe van Berent Hindriks, te Nieuwolda, verkoopt aan Geert Berents en Berendijna Rhoda (ehel.), te Nieuwolda, haar huis en schuur, ook de plaate, eiken kaste, dorschblok, tielhoud, biervaten met de stellingen, en karn, tevens de vaste beklemming van 11 deimt land. Van dit land ligt ca. 9 deimt in de heerd de Jammer genoemd, benoorden de Herenweg voorbij het huis loopende. De overige 2 deimten liggen in 3 deimt, strekkende van deweg tot het Zijldiep. Huur: 24 car.gld. De huren van de 2 huishemen van Geert Jans Wever en Derk Stens' weduwe zal blijven gaan naar verkoopster tijdens haar leven. Ten tweede is verkocht de beklemming van ca. 11 deimt land, van 3 deimt behoort de eigendom aan burgemeester J. Geertsema. Strekt dit land van Cornelis Berents' tuin tot het Zijldiep. Huur: 20 car.gld. Van de overige 8 deimt behoort de eigendom aan raadsheer van Horen en cons. Het land is mandelig gelegen in de heerd oud-nieuwlandover de oude dijk, Huur: 56 car.gld. Nog wordt overgedragen ca. 5 deimt mandelig gelegen in het oud-nieuw land over de oude dijk. Huur: 30 car.gld. aan raadsheer Hamming. De overige landen worden verhuurd. Prijs: 1400 car.gld. Getuigen: Hindrik Lubberts en Pieter Derks.
----Nieuwolda: Fol.179 - 22 februari 1764 - Geert Beerents en Berendijna Rhoda (ehel.), te Nieuwolda, tevens in kwaliteit, verkopen aan Harm Jans Oostenga en Lijzabet Edzes (ehel.) een behuizing met de tuin te Nieuwolda op grond van Jacobus Molema'skinderen, zoals bewoond is door Swaantje Harms. Ten noorden Pieter Derks' weduwe, als gebruikster, ten oosten de pastorie laan, ten zuiden het pastorie land, ten westen Jan Luitjens Bouman, als gebruiker. Met een vrijde uitdrift over de pastorielaan naar de Hereweg. Huur: 8 car.gld. Prijs: 314 car.gld. Getuigen: Evert Geerts en Jacob Hindriks Uil.
----Nieuwolda: Fol.327 - 4 mei 1768 - Hindrik Jacobs en Geertruijd Derks (ehel.), in Nieuwolda, lenen van ds. J. Siertsema, predikant te Nieuwolda, en Margaretha Sijpkens (ehel.) 400 car.gld. à 4%. Borgen: Geert Berents en Berendijna Rhoda (ehel.), en Jan Jacobs en Hinderktjen Harms (ehel.). Getuigen: Jan Pieters en Harm Jans Oostinga.
----Nieuwolda: Fol.317 - 26 mei 1767 - Geert Berents, geassisteerd door zijn vrouw Berendijna Rhoda, en Jantjen Berents, in Nieuwolda, zijnde zoon en dochter van Berent Hindriks en Swaantje Harms (gew.ehel.), maken een afhandeling van de nalatenschap van hun ouders. Geert Berents krijgt 1025 car.gld. Jantjen Berents krijgt een zelfde bedrag. Genoemd worden nog Aeijsso Tammes en Geertjen Jacobs. Testament van de moeder: 29 september 1761 te Nieuwolda. Getuigen: Willem Harms en Berent Mensses.
----Nieuwolda: Fol.434 - 28 november 1771 - Arent Willems, namens Hero Alders, Cornelius Fockens, Tammo Reints, Harbert Reinink, in qlt. Jan Gerrits Post, Geert Reints, Klaaske Gerrits, Eltjen Jans, voor haar en haar kinderen, Cornelis Remkes, voor zich zelf, en namens. wijlen Jan Michiels' kinderen, gezamenlijke erfgenamen van Tietje Fockes, te Nieuwolda, verkopen aan Geert Beerents en Berendijna Rhoda (ehel.), in Nieuwolda, de eigendom van ca. 1 deimt groenland, gelegen in 3 deimt, in Nieuwolda, de overige 2 deimt behoren de kopers. Ten noorden de kopers, ten oosten mevrouw Engelma, weduwe Geertsema, ten zuiden het Zijldiep, ten westen Jan. L. Bouman, als gebruiker. Prijs: 200 car.gld. Getuigen: Ocko Tiddes en Willem Harms.
----Nieuwolda: Fol.127 - 13 mei 1776 - Geert Berents en Berendina Rhoda (ehel.), te Nieuwolda, lenen van
Aijso Tammes te Nieuwolda 400 gld. à 4 %.Getuigen: Jan Jacobs en Derk Jans.
----Nieuwolda: Fol 256 - 27 januari 1780. - Geert Berents en Berendina Rhoda (ehel.), te Nieuwolda, lenen van de schatbeurder Harm Edzes, te Nieuwolda, 600 gld. à 4%. Getuigen: Hindrik Hilkes en Adam Geerts Knoop.
----Nieuwolda: Fol.279 - 30 april 1794 - Arent Fockes en Jantjen Geerts (ehel.), te Nieuwolda, lenen van Aaffijn Wubbes Fockens, te Nieuwolda, 1800 gld. à 42 %. Borgen: Geert Berends en Berendina Roda (ehel.), te Nieuwolda. Getuigen: Geert J. Boumanen Abel Cornellis.
----Nieuwolda: Fol.356 - 7 juli 1797 - Geert Beerents en Beerendijna Rhoda (ehel.), te Noordbroek, erfgenamen van de lijftocht, Aarent Fockes, mede namens zijn vrouw Jantjen Geerts, Albartus Geerts voor hemzelf, en voormond, Pieter Geerts, vreemde voogd, en mede namens Jan Engberts, vreemde voogd over de kinderen van Swaantje Geerts bij wijlen Roelf Derks verwekt, te samen erfgenamen van Beerent Geerts, aan de ene kant en Trijntje Harkes, weduwe van Beerent Geerts aan de andere kant, regelen de erfenis. Trijntje Harkes behoudt haar aangebrachte goederen bij het huwelijk, te weten een huis, maar krijgt ook de winkel met zijn lusten en lasten en de doodskosten. Geert Beerents en vrouw ontvangen 77 gld. uit hun zoons boedel en de lijfstoebehoren. Getuigen: Gerrit Jans Bart en Derk Edzes.
---Geert and Berendina had 9 children: Berend, Albartus, Frouwke, Swaantje, Harmen, Johannes, Jantje, Johanna, and Johannes (Geerts) (FamilySearch.org).

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Hindrick Geerts Anna Jans  
|||
Berent Hindriks ca 1680-1762 Zwaantje Harmens ca 1684-/1762
|||
Geert Berends 1717- 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content