Message to visitors

close

Goedendag, Al de gegevens die U hier vindt, werden verkregen door opzoekingen op het internet en uit persoonlijke gegevens. Er werden geen opzoekingen gedaan in gemeente-archieven. Deze gegevens werden samengebracht met als basis de gegevens van de families Hoefnagels, Quayhackx, Van de Leest, Feraille, Romswinkel. Nieuwe gegevens over deze families zijn steeds welkom.  Gegevens mogen worden overgenomen mits vermelding van de bron.

 

 Family Book  Verklaring van de naam schrauwen


Schrauwen. De naam Gerauan in het oude (Princen)hage komt voor in het Oorkondeboek van Noord-Brabant rond 830 / akte 17. In deze akte schenken verschillende personen o.a. Gerauan aan de abdij Lorsch. Ik weet nog dat er de eerste keer toen ik de naam Geravan zag, bij mij een belletje rinkelde, dat me vertelde: ‘dat is de voorouder van de familie Schrauwen!’ Die naam komt - overigens in verschillende vormen geschreven - voornamelijk voor in West Noord - Brabant en het noordwestelijke gedeelte van België.
De naam sGraeuwen komt voor op de meisenierslijst van 1499. In 1641 had deze familie in de Hage 10 boerderijen, voornamelijk gelegen in het westelijk en zuidelijk gedeelte.
Deze familie had ook een aantal leden, dat in de stad Breda als Poorter was ingeschreven. Het waren vooraanstaande personen in de Hage en men bekleedde naast andere functies zelfs die van schout (van 1571 tot 1575 in de Heerlijkheid Hage).
In 1496 wordt een Grauwe vermeld als regeerder van de kerk te Hage. Tot in de 20e eeuw had deze familie veel grond in Princenhage. Sommigen zeggen dat de naam van een grauw manspersoon zou komen, wat mij onwaarschijnlijk voorkomt, omdat de meeste mensen in die tijd het grootste gedeelte van het jaar buiten op het land aan het werk waren.Op het moment dat ik die naam Geravan zag schoot het ook door m’n hoofd dat het een onwaarschijnlijke klus zou worden om te bewijzen dat hij die voorouder is. Er zijn namelijk bijna geen geschreven bronnen uit de tijd tot 1200.

Geravan…… bij het speuren naar deze naam kreeg ik op Internet een Perzischs, Iraans of Azerbajdzjaans tapijt te koop aangeboden. Ik ben me verder gaan verdiepen in de namen van die tapijten en het blijken allemaal namen van plaatsen te zijn, groot of klein, in de buurt van de Kaspische Zee. Geravan ligt bij Pahlevi, aan de kust van de Kaspische Zee en Garevan midden tussen de Kaspische- en Zwarte Zee.Wat je al niet moet doen om aan gegevens voor een boek te komen. Maar ook hier klopt weer de mogelijke oorsprong van de naam Schrauwen uit het oude Uyghur taalgebied.
Index