Family Tree

Last update on 08/13/2020


Family Tree Owner

Roger BERG (rogerico)


Välkommen till släkträdet som tillhör Roger Berg

Själv är jag född i Stockholm men mina föräldrar kommer från Västmanland resp. Ådalen.

 Favorite Persons


Family Tree Root

Lars Dennis Rikard Berg

Family Tree Owner

Leif Roger Berg

 Family History

 Latest News 

Loading...