• Baptized 28 March 1764 - Tongeren
  • Deceased 27 November 1810 - Tongeren,aged 46 years old

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Half-siblings

On the side of Anna Elisabeth van den RYDT 1732-1794

 Notes

Individual Note

Bron:

stamboom op blz. 18 in:
Limburgsche bijdragen uitgegeven doorhet Leesgezelschap van Hasselt, twintigste bundel, 1928
met blz. 13-54: De voorouders van den dienaar Gods pater Valentinus Paquay O.F.M., Tweede deel, Moederlijke zijde

en verder op p.19-20:

TWEEDE GRAAD

LAMBERTUS NEVEN, grootvader van P. Valentinus, werd gedoopt te Tongeren,den 28 Maart 1764. Hij huwde er den 10 November 1792, Maria Schoefs.(1)

(1) P. Tongeren XVII. fol 264

Na den dood zijner moeder Anna Elisabeth Van den Rydt, overleden den 18 November 1794, kwam hij, door deeling van 5 Januari 1795, in bezit van 't ouderlijk "de Gulden Kop" alwaar hij 't ambacht van meubelmaker uitoefende (2).

(2) De E H Jan Paquay pastoor-deken te Bilsen, bezit nog vier eiken stoelen net de naamletters L. N. Deze stoelen komen uit het geboortehuis van Pater Valentinus.

Hij behoorde, zooals zijn vader en grootvader, tot het smedenambacht van Tongeren.

Tijdens de beroerde tijden van de Fransche Revoiutie en van 't Keizerrijk, hadden de echtelingen Lambert Neven-Schoefsveel te lijden van de doortrekkende legers die bijna aanhoudend hun huis en stallingen bezetten.

De volgende kinderen werden uit hun echtgeboren :

1. Gisbert Willem, gedoopt te Tongeren den 21 Juni 1793, deed zijne studien bij den verdienstelijken en geleerden professor M. dela Brassinne van Herderen en in 't Groot Seminarie te Luik,
ontvingde mindere ordens en werd subdiaken gewijd te Gladbach den 21 en 22 December 1816 door Mgr Droste zu Vischering;
werd diaken en priester gewijd te Doornik den 31 Mei en 20 December 1817 door Mgr Hirn, werd eerst kapelaan benoemd te Margraten;
vervolgens rector van Mesch den 15 September 1818 ;
eindelijk, in 1825, pastoor te Teuven, anibt dat hij gedurende acht-en-twintig jaren bekleedde.

Hij stierf te Teuven den 20Augustus 1853, twee jaar voor 't overlijden zijner moeder.

2 Maria Elisabeth, gedoopt den 5 Juli 1796, jong gestorven.

3 Anna, hooger vermeld (1sten graad).

4 Elisabeth, geboren den 24 Juni 1805, gehuwd metPaulus Plugers en overleden te Tongeren den 12 April 1883.

Lambert Neven overleed in zijn woonhuis op de Koeimarkt te Tongeren den 27 November 1820.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Cornelius Laurentius NEVEN 1687-1769 Gertrudis GHYSEN 1694-1769 Lambert van den REYDT 1701-1733 Maria Catharina IVENS 1704-1733
||||


||
Gisbert NEVEN 1716-1770 Anna Elisabeth van den RYDT 1732-1794
|||
Lambert NEVEN 1764-1810