• Born (1575,1590) - Frysland, Nederland.
  • Deceased in 1653 - Groningen, Groningen.

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

Zij is getrouwd met Arend van Haersma Grietman van Smallingerland juli 1609.


Kinderen:


- Aulus van Haersma 1611-1669.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zij is getrouwd met (1) Ritscke Gerckes Rypkama in het jaar 1600.


Kinderen:


Lewe Ritsckes Ripama 1605-1660.


-----------------------------------------------------------------------------


Zij is getrouwd met (2) Arend Eerkes Haersma op 16 juli 1609 te Leeuwarden, Friesland.


Kinderen:


Eercke Arends Haersma 1610-?.


Eelckien Arends Haersma 1615-1643.


- Alle Aulus Arents Haersma 1612-1669.


------------------------------------------------------------------------------


Zij is getrouwd met (3) Roelof Lulofs op 9 januari 1613 te Groningen,Groningen.


Trouwt bij het gerecht.


Se casa con el tribunal.


 


-----------------------------------------------------------------------------------


Zij is getrouwd met (4) Harmen Steenvoorden Ter Borch op 11 mei 1628 te Groningen,Groningen.


Harmen werd ook Harmen ter Borch genoemd.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ritcke ook genaamd Ritske te Nijehuis en Ritscke Gerckes Rijpema.


Bron: Petronella J.C. Elema en Reid van der Ley; RIJPEMA; EEN FRIES-GRONINGSE FAMILIE, in Genealogysk Jierboekje.


"Ritscke Gerckes (Rijpema), ook Ritske te Nijehuis, geb. circa 1532, vanaf 1581 of eerder te Nyeuwehuijs (bij Sion) onder Wetzens, later "tho Dockum" en waarschijnlijk burger aldaar (als Ritske Gerx) 5 februari 1596, overl. 7 december 1611 oud 79 jaar en begraven te Wetzens, tr. 1. N.N., tr. 2. Hylck (van) Harckema, overleden na circa 1653, dochter van Bouwe van Harckema en Trijncke Berends vanStenverden. Zij tr. 2. (als weduwe Ritscke Rypema to Dockum, voor haar Syert Harkema), otr. Dokkum (gerecht) januari 1613, otr. Groningen 9 januari 1613, attestatie naar Dokkum om te trouwen Roeleff Luileffs, van Ludweer, weduwnaar, overleden voor oktober 1626, zoon van de raadsheer Luilef Roeleffs; tr. 3. (als Hijlke van Harkema weduwe van Roelef Lulefs wonende binnen Dockum, daer Mr. Harmen vanSteenvorden voor caveerde), otr. Dokkum (gerecht) 17 april, otr. Groningen 19 april, tr. Groningen 11 mei 1628 Harmen ter Borch, raadsheer der stad Groningen."


--------------------


Ritcke también llamado Ritske a Nije Casa Ritscke Gerckes Rijpema.


Fuente: Petronella J. C. Elema Reid y van der Ley; RIJPEMA; FRITADAS familiar Groningen en Genealogysk Jier folleto.


"Ritscke Gerckes (Rijpema) incluso Ritske a Nije Casa, nacido alrededor del año 1532, a partir de 1581 o anterior Nyeuwehuijs (Sion) bajo Wetzens posteriores" aunque Dockum "y, probablemente, un proceso civil (como Ritske Gerx) 05 de febrero 1596, murieron. 07 de diciembre 1611 de edad 79 años y Wetzens enterrados, tr. 1. NN, tr. 2. Hylck (de) Harckema, fallecido después dealrededor de 1653, hija de Bouwe de Harckema y Trijncke Berends Sten Verden. Ellos. la fila 2. (como viuda Ritscke Rypema a Dockum, para ella Syert Harkema) OTR. Dokkum (plato) en enero de 1613, otr.Groningen 09 de enero 1613, lo que demuestra Dokkum casarse Roeleff Luileffs de Ludweer, viudo, fallecido en octubre de 1626, hijo del Concejal Luilef Roeleffs ;. fila 3. (si Hijlke Harkema viuda Roelef Lulefs residen dentro Dockum, daer Sr. Harmen van Steen Vorden para caveerde) OTR Dokkum (plato) 17 de abril, 19 de Abril otr Groningen, Groningen fila 11 ... 05 1628 Harmen ter Borch, concejal dela ciudad de Groningen ".


--------------------------------------------------------------------------- 


Ritscke Gerckes Rijpema, geboren rond 1533, wonende te Nijenhuis onder Wetzens en te Dockum, overleden op 7 december 1611, begraven te Wetzens. Ritscke was later gehuwd met Hijlck van Harkema, overleden na 1653, dochter van Bouwe van Harkema en Tryncke Berends van Stenverden. Hijlck is later getrouwd te Groningen op 9 januari 1613 voor de kerk met Roeleff Luileffs, zoon van Luileff Roleffs. 
Zijn zonen bij een onbekende vrouw: 
- Sypt Ritzkens Rijpema. 
- Gerk Ritzkes Rijpema, geboren te Ee, wonende aldaar.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}