M Hermanus Brunninkhuis Herman

(HermanusBrunninkhuis)


  • Born 20 April 1824 - Reutum
  • Deceased 9 November 1905 - Reutum,aged 81 years old
  • Buried 13 November 1905 - Reutum
  • Landbouwer

 Spouses and children

 Notes

Individual Note


wissel: 03 maart 2004

beroep: ttingsregister voor boerenerven; bewaard in het Staatsarchief te Munster . De registers van 1495 en 1499 liggen in het gemeentearchief te Devente r. In 1499 wordt het "erve Rorick" genoemd. Omstreeks 1600 is het verand erd in "erve Roting" en in het "Holte-ende Marckenboek der Marke Roetme " uit 1670 (Rijksarchief Zwolle) heet het erf "De Hofte van Roerick to t Roetme". Daarna in 1700 "erve Roorick". Rond 1630 was de uitoefening v an de RK Erediensten door de Drost van Twenthe verboden. In het geheim t rokken toen katholieke priesters, dikwijls van over de Duitse grens al s "eierkremers" verkleed door het Twentheland om op afgelegen plekken i n schuren e.d. de H. Mis op te dragen of de Sacramenten toe te dienen. D it gebeurde o.a. in een schuur van Reurink en deze praktijken werden i n de meeste gevallen oogluikend door de overheid toegestaan. Ook is beke nd dat in 1701 Henricus Smithuis een van zijn assistenten vanuit Ootmars um in Reutum plaatste. Deze kreeg op het erve Reurink de nodige ruimte o m een Statie op te zetten met alles wat er zo bijkwam voor de geestelijk e bediening.

Family Note


wissel: 18 januari 2004

 Sources

  • Spouse: huw.akte (HCO te ZL);REFN 6
  • Death: Bidprentje

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.geTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview