Message to visitors

close

Om mijn werk te vereenvoudigen heb ik mijn bestanden zo veelmogelijk proberen te scheiden in de Europese Genealogien en deGenealogien die in Nederlands Indie voorkomen met name die uitSemarang.

Mijn bronnen zijn voorlopig de verfilmingen van de Latter DaySaints (Mormonen),  de Rijks Almanak voor Ned. Indie, zoalsgepresenteerd op de website van Roosje Roos en de kerkboeken van deRooms katholieke kerk in Semarang, St Joseph kerk Jl.Ronggowarsito No.11, Rejomulyo, Kec. Semarang Tim., Kota Semarang,Jawa Tengah 50127 en de diverse uitgaven van de IndischeGenealogische Vereniging.


 • Born 11 September 1871 - Soerabaja, Java, Ned. Indie
 • Deceased 22 December 1936 - Semarang, Java, Ned. Indie,aged 65 years old

 Parents

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

geb acte 16
geb 11 sept 1871 (aangifte 16 mei 1873); Ouders: Johan Carel Freijtag, oud 42 jr, van beroep modelmaker bij de Artillerie constructiewinkel en de inlandsche vrouw Farsie, oud naar gissing 18 jr., beiden wonende te Soerabaja; Aangever; de vader, die het kind voor het zijne erkent; Getuigen; [nog ontcijferen]'

overlijdensacte 80
22 dec 1936 Johanna Ceciel Freijtag, geboren te Soerabaja oud 65 jr., laatst gewoond hebbende te Semarang, weduwe van Adrianus Schenk, verdere gegevens konden de aangevers niet verstrekken; Aangevers: Pieter Martinus Schenk, oud 38 jr., klerk bij de weeskamer wonende te Semarang en Willem Joseph Hendrik Schenk, oud 29 jr., assistent hoofd van het Djatiebedrijf , wonende te Patie, beiden zoon van de overledene.,
[

 Sources

 • Birth:
  - CD ROM - RA 1874, 229
  - Akte
  Burgerlijke stand Soerabaja geboorteregister 1873 bijregister acte 16 ):DS film nr 1475354)
 • Spouse:
  - CD ROM - RA 1898, 297
  - Akte
  Burgerlijke stand Semarang huwelijksregister 1896, acte 22 (LDS film nr. 1357800)

 Family Tree Preview

Johan Coenraad Freijtag  Sarisa ?   
|||
Johan Carel Freijtag 1831-1880 Farjie ?
|||
Johanna Ceciel Freijtag 1871-1936