Message to visitors

close

Om mijn werk te vereenvoudigen heb ik mijn bestanden zo veelmogelijk proberen te scheiden in de Europese Genealogien en deGenealogien die in Nederlands Indie voorkomen met name die uitSemarang.

Mijn bronnen zijn voorlopig de verfilmingen van de Latter DaySaints (Mormonen),  de Rijks Almanak voor Ned. Indie, zoalsgepresenteerd op de website van Roosje Roos en de kerkboeken van deRooms katholieke kerk in Semarang, St Joseph kerk Jl.Ronggowarsito No.11, Rejomulyo, Kec. Semarang Tim., Kota Semarang,Jawa Tengah 50127 en de diverse uitgaven van de IndischeGenealogische Vereniging.


  • Born 19 November 1900 - Mr. Cornelis, Batavia, Java, Ned. Indie
  • Deceased 2 December 1949 - Soerabaija, Java, Ned. Indie,aged 49 years old

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Sources

  • Birth: CD ROM - RA 1902, 386
  • Spouse: Akte
    Burgerlijke stand Semarang huwelijksregister 1920, acte87 (LDS film nr. 1357781)
  • Death: Akte - Burgerlijke stand Soerabaja overlijdensregister 1949, acte 370

 Family Tree Preview

Tobias Schenk 1816-1881 Marrigje Ouwens 1823- Johan Carel Freijtag 1831-1880 Farjie ?
||||


||
Adrianus Schenk 1864-1920 Johanna Ceciel Freijtag 1871-1936
|||
Johanna Theresia Schenk 1900-1949