Message to visitors

close

Om mijn werk te vereenvoudigen heb ik mijn bestanden zo veelmogelijk proberen te scheiden in de Europese Genealogien en deGenealogien die in Nederlands Indie voorkomen met name die uitSemarang.

Mijn bronnen zijn voorlopig de verfilmingen van de Latter DaySaints (Mormonen),  de Rijks Almanak voor Ned. Indie, zoalsgepresenteerd op de website van Roosje Roos en de kerkboeken van deRooms katholieke kerk in Semarang, St Joseph kerk Jl.Ronggowarsito No.11, Rejomulyo, Kec. Semarang Tim., Kota Semarang,Jawa Tengah 50127 en de diverse uitgaven van de IndischeGenealogische Vereniging.


  • Born 3 August 1911 - Banjoemas, Ned Indie
  • Deceased (? )

 Parents

 Siblings

 Notes

Individual Note

geb. acte 18 Leonie Bernardine
geb 3 aug 1911 (aangifte 3 mei 1921);

 Sources

  • Birth: Akte
    Burgerlijke stand SEmarang geboorteregister 1921, bijregister acte 18 (LDS film nr. 1357805)

 Family Tree Preview

   
Alexander Bernardus Hulshoff 1871- Kamsina Inlandsche Vrouw
|||
Leonie Bernardine Hulshoff 1911-