Message to visitors

close

Om mijn werk te vereenvoudigen heb ik mijn bestanden zo veelmogelijk proberen te scheiden in de Europese Genealogien en deGenealogien die in Nederlands Indie voorkomen met name die uitSemarang.

Mijn bronnen zijn voorlopig de verfilmingen van de Latter DaySaints (Mormonen),  de Rijks Almanak voor Ned. Indie, zoalsgepresenteerd op de website van Roosje Roos en de kerkboeken van deRooms katholieke kerk in Semarang, St Joseph kerk Jl.Ronggowarsito No.11, Rejomulyo, Kec. Semarang Tim., Kota Semarang,Jawa Tengah 50127 en de diverse uitgaven van de IndischeGenealogische Vereniging.


 • Born 26 March 1888 - Semarang, Java, Ned. Indie
 • Deceased 22 August 1973 - Beverwijk, Noord-Holland,aged 85 years old
 • Ambtenaar bij de Nederlandsch Indische Spoorwegmaatschappij

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

acte 36 Jan Jacob
geb. 26 maart 1888 (aangifte 26 maart 1888); Ouders: Hendrik Charles Vodegel, oud 41 jr., handelsgeemployeerde en zijn echtghenote Jansje Joannes, beiden wonende te Semarang; Aangever: de vader; Getuigen: Cherrie Adolf Vrede van Bronckhorts, oud 66 jr., eerste commies op het residentiekantoor te Semarang en Pierre [?], oud 36 jr., ? bij slands kas te Semarang, beiden wonende aldaar.
[RA 1889, 298: Jan Jacob Vodegerl, geb. 26 maart 1888]

 Sources

 • Birth:
  - CD ROM - RA 1889, 298
  - Akte
  Burgerlijke stand Semarang geboorteregister 1888, acte 36 (LDS filmnr. 1357798)
  - Essentieel document - Bevolkingsregister 1913-1913, 's-Gravenhage, folio 271223
  - Essentieel document
  Stamkaarten
  Ministerie van Koloniën: Stamkaarten Oost-Indische Ambtenaren, Nederlands-Indië, archief 2.10.36.21, inventaris­num­mer 1
  Geïndexeerd via U.G.C.
 • Spouse: CD ROM - RA 1921, 28