Sosa :2,280
(Lukas Joachimsson Zitting)(Lukas Joachimsson (Lucas))


  • Born - Född sannolikt i Tyskland
  • Deceased 6 March 1675 - Viipuri, Finland
  • Viipurin kaupunginkapteeni, porvari, handelsmannen i Viborg

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

Marriage: 3 MAR 1657, Viipuri

TAB. 3.


II Lucas Zitting (son till Jochum Zitting, tabell 1). Född sannolikt i Tyskland. Köpman först i Nyen, sedan i Viborg där han nämns redan 1655 som tjänare hos handelsman Anders Scharpenbergs änka. Var borgare i Viborg redan 1657. Nämns även som stadskaptenn och stadsspelman. Erhöll dedikation i akademisk diss. I Åbo 1665. Ägde 1658 en gård i Viborg nära klosterkyrkan, förlorade den för gäld 1669 till handelsman Hans Haveman i Lybeck, men fick 1670 återinlösa den. Uppges 1674 ha innehaft Pardala frälsegods. Var även han en slagskämpe, hade 1669 slagit tullskrivare Petter Boisman, samma år slagits med faktoren Peter Tegner samt fick 1672 böta för slagsmål med skräddarmästareåldermannen Christian Möller. Levde ännu 6.7.1674, då han nämns som inspektor över 'Tieruwakt", men var död 6.3.1675. - Gift i Viborgs domkyrka 3.3.1657 med Maria Freese, f. 1637, sannolikt i Viborg, begr. iViborgs socken 13.5.1692, 55 år gl., dotter till rådmannen och stadskaptenen i Viborg Joachim Freese i hans 2. gifte (bodde iViborg redan 1618, död i mars 1641) och Maria Persdotter (som var gift 1:o med en dotter till Bertil Wessel som 1605 överHyttat från Livland).


Maria Persdotter var dotter till Per Hemmingsson, slottsfogde i Viborg från 1604, d. före 1628, och borgardottern Ingeborg Henriksdotter Langh, som 1628 fick jord i Konkkala by, Viborgs socken, Stranda härad (där besökaren Jochum Zitting 1646 upptog ett ödehemman).


III Barn:


Barn (Jochim), begr. i Viborgs domkyrka 8.8.1662.


Samuel, f 1663, köpman, d. 1723. Tabell 4.


Christina, f. 1665, begr. i Viborgs socken 10.4.1694, 29 år gl. - Gift i Viborgs socken 3.9.1687 med Johan Danielsson Sparf i hans 2. gifte (som var gift 1:o med N.N. Hästesko, d. 1684/ 86), rustmästare vid Burghausens regemente 1674; furir där 1676; förare vid 4. komp. där 1676; fältväbel där 1677. Fänrik vid Löscherns regemente 1678, reducerad 1680. Fältväbel vid Grotenfelts regemente 1686; fänrik där 1688; kornett vid Grotenfelts (senare Zöges) finska lantdragoneskvadron 1700; löjt- nant där 17.5.1700; sekundkapten där 20.8.1704; premierkapten där 28.3.1707. Död i mars 1709 av sina den 29.9.1708 vid Liesna erhållna sår.


? Cecilia (antages vara dotter till Lucas Zitting), levde 3.3.1697. - Gift 1:o med glasmäs- taren i Nyen jakob HHolmbeck, levde 30.9.1691, begr. i svenska kyrkan i Nyen 4.5.1692; 2:o sannolikt i svenska kyrkan i Nyen 10.11.1693 med glasmästaren i Nyen Johan Diedrich Hebenstrijd, nämnd i Nyen ännu 20.9.1698. Makarnas senare öden okända.


Ingeborg, f. 1673, fortsatte 2. mannens guldsmedsrörelse i Viborg åtminstone till 1726, vidare öden okända. - Gift 1:o med guldsmeden iViborg Daniel Persson Törneqvist, möjligen i hans 2. gifte - ett hans barn begr. i Viborg redan 7.1.1688 då Ingeborg var endast 14 år gl. - kom från Sverige, nämnd i Viborg från 1681, guldsmedsålderman 1701, levde 25.10.1705, d. i Viborg, var död 18.4.1706; 2:o 1708 med guldsmed Kristian Dammert, f. 1673, sannolikt i Helsingfors, begr. i Viborgs svenska församling 29.10.1717, 44 år gl.


Catharina, nämnd i Storkuppis, Pyttis 1694, fördes fången, troligen 1704 med mannen, till Sibirien, vistades under fångenskapen i Klimow, levde i Rantasalmi 1736, vidare öden okända. - Gift 1:o med Gustaf Belitz (möjligen av Sääksmäkisläkten Belitz), värvad som rustmästare vid 1. komp., Nylands och Tavastehus läns infanteriregemente 3.1.1684, avsked 14.1.1685, värvad "sidsta generalmönstringen" 1685 som förare vid 4. komp., Viborgs läns infanteriregemente; fältväbel där 11.12.168936; fänrik vid 8. komp. där 23.2.1701”, d. i Narva 12.5.1704; 2:o under fångenskapen i Ryssland okänt när med Adolf Bernt von Konow, f. i Nyen 12.6.1678, i militärtjänst 1691; rustmästare vid Viborgs läns infanteriregemente 4.9.1694. Svårt sårad i Ingermanland 1700. Erhöll general Otto Wellingks förordnande att varalöjtnant vid överstelöjtnant Fabian Yxkulls varvade kavalleriskvadron i Livland 7.7.1700, erhöll emellertid inte konfirmation till denna befattning, erhöll i stället landshövding Anders Lindhielms förordnande till löjtnant vid general Otto Wellingks Viborgs läns dubbleringskavalleriregemente då han "eij till Lijflandh nu kan afkomma 26.9.1700, med kunglig fullmakt, daterad Narva 7.12.1700 att vara placerad vid ryttmästare Jakob Duwalls kompani; erhöll dock redan 19.12.1700 landshövding Abraham Cronhiorts konstitutorial somryttmästare vid Åbo och Viborgs läns trippleringskavalleriregemente, med kunglig bekräftelse daterad i Lais 13.4.1701. Fången vid ett utfall från Narva 9.6.1704, förd till Klimow i Ryssland. Hemkom i mars 1722 med hustru och två döttrar, bosatte sig i Kuppis kvarnby, Pyttis. Majors avsked samma år. Död på Österkvarnby, Pyttis 28.11.1722.


Släkten Zitting Tekijä: Enckell, Gerald Julkaisuvuosi: 1996 Kirjapaino Gummerus Saarijärvi sivut 19-21

Family Note

Marriage with Maria Jockimsdr Frese

Puoliso: Maria Jockimsdr Zitting (o.s. Frese)

 Sources

  • Individual: Geni World Family Tree

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

   
Jochum Zitting ca 1590-1665 Sara Erasmusdatter Zitting †1657
|||
Lukas Joachimsson Zitting, (Lucas) †1675