Message to visitors

close

Medio Mei 2011 ben ikbegonnen met het maken van onze familiestamboom.  In een oudeschoenendoos, die mijn moeder bewaarde, vond ik oude familiefoto's.Dat bracht mij op het idee om onze familiestamboom aan te maken. Ikmaak voornamelijk gebruik van de computer. Ik heb heel mijnstamboom persoonlijk opgezocht (telefonisch contact metfamilieleden, bezoek aan stadsarchief, Emails en facebook). En natuurlijk is eender welke aanvulling of verbetering ookzéér welkom. Indien mogelijk graag met een copy van bijbehorendedocumenten (aktes, doodsprentje, doodsbrief, foto's,huwelijksboekje). Een foto of verhaal is levendiger dan al die dataen plaatsen. Daarom zijn we zéér geïnteresseerd in je(gezins)foto's of van je voorvaderen om toe te voegen aan onzecollectie! Alvast dank bij voorbaat.

MijnFamiliestamboom:

https://www.stamboomvansantvoort.be/


  • Born December 21, 1827 - Oosterhout, Nederland
  • Deceased April 12, 1910 - Dongen, Nederland,aged 82 years old

 Spouses

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}