Message to visitors

close

Schapekoppen is de bijnaam van mensen die in Dordrecht wonen.

In dit bestand ruim 400 duizend  personen, waarvan zeker meer dan 100 duizend uit Dordrecht en omgeving.

 

 Family Book Dordrecht 14 Januari 2000


Bijgewerkt Juli 2001

Genealogisch onderzoek naar Francois Jacobus 1781 of Jacob van 1776. Door: Nico van der Elst Bron: Gemeentearchief Dordrecht.

nicovanderelst

Data m.b.t. Jacob en Francois Jacobus van der Elst.

In de eerder gepubliceerde file staat bij 1836 Huwelijk met Aaltje van den BergDit moet zijn Jannigje van Welzenis

Bij mijn onderzoek naar persoonsgegevens is mij gebleken dat men het inhet verleden niet zo nauw nam met leeftijden. Ook was het normaal, dateen kind werd vernoemd naar een eerder overleden broertje of zusje.Zo vroeg ik mij af wie nu eigenlijk onze voorvader is:Of Jacob van der Elst. geb. 18 September 1776.Of Francois Jacobus van der Elst geb. 25 Juli 1781.Beiden zoons van Francois van der Elst (geb. 1742)Een van hen trouwt met Geertje van der Ven en is onze voorvader.(Uit dit huwelijk wordt o.m.Johannes van der Elst in 1813 geboren.)Hij hertrouwt na het overlijden van Geertje van der Ven nog twee keeren wordt oud. De ander overlijdt zeerjong.Zo veel mogelijk in chronologisch volgorde de nu volgende aktes:Jacob wordt geboren op 18 September 1776.Francois Jacobus wordt geboren op 25 Juli 1781.

9 Juni 1784:Het kind van Francois van der Elst overlijdt. Het kind wordtFrancois Jacobus genoemd en is omtrent 3 jaren oud Dit lijkt te wijzennaar Francois Jacobus van 1781.

29 0ktober 1861Francois Jacobus van der Elst, zoon van Frans van der Elst enHelena van Hamelenberg, Weduwnaar van Jannigje van Welzenis, ovelijdt80 jaar oud. Ook dit lijkt te wijzen naar 1781.Beide overlijdsensaktes noemen Francois Jacobus, maar door de verbeterdeadministratie in 1861 heb ik meer vertrouwen in deze laatste akte.

Vermoedelijk is Jacob het kind dat in 1784 overleed hij was dan geen3 jaar maar 7 jaar oud.In dat zelfde jaar overlijdt ook nog een broertje van hem, Magiel,geb. in 1769. Voor hem wordt 11 jaar opgegeven terwijl hij 15 jaar oudmoet zijn.Weer een bewijs dat men het met de leeftijden niet zo nauwkeurig was.(Komt ook elders in de genealogie voor!)

23 Juni 1798Huwelijksakte: Jacob van der Elst Francoiszn trouwt met Geertje van de Ven.Let op de leeftijden: Geertje van de Ven 24 jr. Jacob zou 22jr. zijnFrancois Jacobus is 16 jr.Gaat hij wellicht voor Jacob door om ouder te lijken?

31 Maart 1812Overlijdensakte Francois van der Bist (geb.1742): opgesteld in de fransetaal wordt mede ondertekend door J van der Elst Fzn. In de omschrijving iszijn leeftijd 35 jr. (trante cinq ans). Dit wijst weer naar 1776.

21 November 1813Geboorteakte Johannes van der Elst: Opgesteld in de franse taal wordtondertekend door Jacob van der EIst geen Leeftijd.

23 Februari 1818Overlijdensakte Geertje van der Ven: Nu weer in de nederlandsetaal:Geertrui van der Ven huisvrouw van Jacobus van der elst oud 43 jaren.Wijst (niet geheel korrekt) weer naar 1776.

26 September 1821Huwelijksakte Francois van der Elst met Aaltje van den Berg.In de omschrijving staat: Francois Jacobus van der Elst oud 40 jarenweduwnaar van Geertrui van der Ven. Zoon van Francois van der Elst enHelena van Hamelenberg.Ondertekend door F V d EIst. Lijkt nu te verwijzen naar 1781

1836Huwelijk met Jannigje van Welzenis: Trouwakte moeilijk leesbaar.Francois Jacobus van der Elst, 55 jr. weduwnaar van Aaltje van den Bergakte is niet goed leesbaar, lijkt nu te Wijzen naar 1781

14 November 1838Huwelijksakte van Johannes van der Elst (geb. 1813). Hij ondertekendhier niet, in de omschrijving staat Jacob van der Elst oud 58jr.wijst (niet exact) naar 1781.

29 Oktober 1861Overlijdensakte:Francois Jacobus van der Elst 80 jr. oud laats weduwnaarvan Janigje van Welsenis zoon van Francois van der Elst en Helena vanHamelenberg.Wijst dus ook weer naar 1781!

ConclusieFrancois Jacobus nam de roepnaam Jacob aan ter onderscheid van zijn vader.Dit is niet abnormaal het komt ook nu nog wel voor dat de tweede naamroepnaam is. Mogelijk heeft men zich "vergist" bij het eerste huwelijkmet Geertje van Ven die 24 jr. oud was, hij was toen 16jr. oudBij het tweede huwelijk met Aaltje van den Berg was er geen Probleemhij was 40 jr. zij 29 jr. Mede door verbeterde administratie(nog niet ideaal) en de invoer van de burgerlijke stand in 1813 ben ikvan mening dat het gaat om:Francois Jacobus van der Elst, geboren 25 Juli 1781.


Index