Message to visitors

close

Schapekoppen is de bijnaam van Dordtenaren.

In dit bestand ruim 300 duizend  personen, waarvan zekermeer dan 100 duizend uit Dordrecht en omgeving.


  • Born about 1615 - Babyloniënbroek
  • Deceased after 30 July 1682 - Waardhuizen

 Parents

 Spouses and children

(display)

 Events


 Notes

Individual Note

Cornellis Cornillis Jonggeseil van den Bysheuvel, woonachtig tot Babyloniënbroek, met Barbara Jacobs, weduwen van Wouter Peterson, woonachtig tot Werthuysen, op den 14. dach Juny 1643 hebben haere drie Sondachse Houwelickse proclamatiën onverhindert gehadt ende ontfangen op den 15. dach daer nae derselven maendt ende jaere haeren luyden verleent eene kerckelicken attestatie, om in de gereformeerde kercke Jesu Christi, openbaerlick in den Houwelicke staet geconfirmeert te mogen worden.

 Sources

  • Individual: Archief Ned. Herv. Kerk te Babyloniënbroek 1, fol. 73, v.s.o.
  • Family 1: Genealogie van het geslacht Biesheuvel / blz 214

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Sebastiaan Quirijnszn ca 1565-1616 Martijntgen van Reijen †ca 1640  
|||
Cornelis Bastiaanszn. ca 1585-1630 ? ?
|||
Cornelis Corneliszn. ca 1615-1682/