Message to visitors

close

Schapekoppen is de bijnaam van Dordtenaren.

In dit bestand ruim 300 duizend  personen, waarvan zekermeer dan 100 duizend uit Dordrecht en omgeving.


  • Born 18 October 1801 (Sunday) - Dordrecht
  • Deceased 21 December 1879 (Sunday) - Dordrecht,aged 78 years old
  • Timmerman, stadsbaas (1847)

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Relationships

 Notes

Individual Note

In het jaar achttien honderd zes en zestig, den eersten Augustus, is voor ons Ambtenaar van den Burgerljken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen: Christoffel Leendert van Aardenne, oud zestig jaren, van beroep vroedmeester, wonende alhier, welke ons verklaard heeft, daar de vader overleden is, dat in zijne tegenwoordigheid uit Gerdina Catharina Weekhout, zonder beroep, wonende alhier, weduwe van Hendrik van Aardenne overleden te Wish, alhier op den dertigsten Julij achtttien honderd zes en zestig, des namiddags ten een uren, geboren is een kind van het vrouwelijk geslacht, in het Huis geteekend Letter D No. 814 aan de Vest, hetzelve de voornamen Hendrika Willemina gevende.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Alexander van Aardenne oud vier en zestig jaren, van beroep zonder en van Anthonij van maarseveen, oud negenenvijftig jaren, van beroep geemploijeerde wonende beiden alhier.
Na voorlezing dezer akte hebben wij de declarant en de getuigen deze onderteekend.

 Sources

  • Individual, family: Regionaal Archief Dordrecht
  • Birth: Doopboek van de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente
  • Spouse: Akte 63
  • Death: Akte 883

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Wouter van ARDENNE 1745- Johanna DEKKER ca 1745- Alexander SISOO 1731-1795 Dirkje de JONG 1733-1826
||||


||
Hendrik van AARDENNE 1774- Arnolda SISOO 1767-1862
|||
Alexander van AARDENNE 1801-1879