Message to visitors

close

Schapekoppen is de bijnaam van mensen die in Dordrechtwonen.

In dit bestand ruim 400 duizend  personen, waarvan zekermeer dan 100 duizend uit Dordrecht en omgeving.


  • Born September 8, 1797 (Friday) - Dordrecht
  • Scheepmaker (1820)

 Parents

 Spouses

  • Married October 31, 1821 (Wednesday), Dordrecht, to Pietje van AKEN 1798

 Siblings

 Present at an event

 Notes

Individual Note

Getuige (1820) Bastiaan van Balkom, oud vier en twintig jaren, scheepmaker, niet verwant en wonende binnen deze Stad


In de jare 1840 den 4de september compareerde heden Griffier Johannes vanWageningen, wonende te Dordrecht te kennen gevende naar aanleiding van dathet in verband met Art. 764 van het Wetboek van Koophandel alhier in televeren een verzoekschrift aan deze Regtbank namens de Erven de Weduwe J.VAN NELLE, kooplieden en winkeliers te Rotterdam, woonplaats kiezende iederezake ten kantore voor van prokureur voornoemd, gericht verzokende datBastiaan VAN BALKOM, winkelier, wonende te Dordrecht op gronden ten zelverequeste aangevoerd worde verklaard te zijn in staat van faillissement

...comparant hier van verzocht akte welke hem uit den ...;

 Sources

  • Individual: Schapekoppen / email Erica
  • Birth: Doopboek van de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente
  • Spouse: Akte 147
  • Family: Regionaal Archief Dordrecht

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Bastiaan van BALKUM ca 1710 Jannetje BOON ca 1710      
|
8
 |
9
      
|   
Bastiaan van BALKOM 1741 Alida van der SLUIJS  
|
4
 |
5
  
| 
Jacob van BALKOM 1768-1852 Johanna BOS
|
2
 |
3|
Bastiaan van BALKOM 1797