Quetscher


1.
<<
oKnabe 1761-1761
2.
<<
oLeonard 1735-1794
3.
<<
oMaria Magdalena Camilla 1753-
4.
<<
oMaria Theresia 1750-
5.
<<
oRosina 1733-
6.
oAnton 1729-1788 &1754Elisabeth Reymann 1732-1773
oJohann Anton 1756-1756
oFranz 1757-1834 &1781Theresia Bauer 1753-1813
oMaria Clara 1781-1833
oAnton 1783-1784
oJohanna 1785-
oJoseph 1788-
oFranz 1757-1834 &1813Eva Wentzel 1764-1834
oMaria Magdalena 1762-1764
oJohann Carl 1765-1796 &1789Maria Johanna Kosch 1767-1806
oFranz Carl 1791-1794
oAnton 1729-1788 &? ?
oMaria Eleonora 1775-1775
oJohann Carl 1777-
oKnabe 1781-
7.
oJohanna Eleonora 1751-1819 &1774Friedrich Merfort 1750-1834
...

 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content