Message to visitors

close
Welkom,
Op deze site staat mijn eigen kwartierstaat (Leendert Schoonmade (1959)) en parentelen van mijn oud-ouders. Ik werk de stamboom regelmatig bij en de gegevens worden voortdurend aangevuld en uitgebreid. Heeft u aanvullingen, verbeteringen of vragen, neem dan gerust contact met mij op. Met name aanvullingen uit de twintigste eeuw stel ik op prijs.

Veel plezier 


  • Born July 15, 1729 - Amersfoort
  • Baptized July 17, 1729 - Amersfoort
  • Deceased January 9, 1785 - Utrecht,aged 55 years old
  • Buried January 11, 1785 - Utrecht

 Spouses and children

(display)

 Events


 Notes

Individual Note


fact: Akte notaris
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris A. VAN GOUDOEVER ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Geurt van den Acker
Woonplaats eerste partij: Utregt
Naam tweede partij: Anna van Wesseling
Naam echtgenote tweede partij: wed. Antoni Craanen
Woonplaats tweede partij: Utregt
Bijzonderheden: met benoeming van de langstlevende tot voogd[FROM 13 augustus 1759](Source: Archief Utrecht Akte inv .nr. U191a2, aktenr. 148)

fact: Akte notaris
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris W. GEERLING ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Geurt van den Akker
Naam echtgenote eerste partij: x Anna van Wisselingh
Beroep eerste partij: broodbakker
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam assistent eerste partij: borg: Simon van Wisselingh
Woonplaats assistent: Utrecht
Naam tweede partij: Pieter Fok
Beroep tweede partij: koopman in granen
Woonplaats tweede partij: Utrecht
Samenvatting inhoud akte: f 600-0-0 waarvan f 475-0-0- wegens geleverde granen en f 125-0-0 : wegens lening
Bijzonderheden: de aflossing begint zodra de tante van zyn vrouw

Sophia van Drakenburgh, weduwe Gerard van Wisselingh, te
Amersfoort, overleden is
Bijzonderheden: geroyeerd d.d. 28-1-1779 vanwege kwitantie[FROM 24 augustus 1770](Source: Archief Utrecht Akte inv .nr. U243a3, aktenr. 173)

fact: Akte notaris
Aktesoort Testament
Notaris A. VAN GOUDOEVER ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Gerritje van Beest
Naam echtgenote eerste partij: wed. Jan Knyff
Woonplaats eerste partij: Utrecht, Watersteeg
Naam tweede partij: Gerrit van den Acker
Naam echtgenote tweede partij: x Anna van Wisseling[FROM 17 oktober 1771](Source: Archief Utrecht Akte inv .nr. U191a3, aktenr. 98)

fact: Akte notaris
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris A. VAN GOUDOEVER ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Gerrit van den Acker
Naam echtgenote eerste partij: x Anna van Wisseling
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam assistent eerste partij: borg: Symen van Wisseling, broer
Naam tweede partij: Cornelis van Papendorp
Woonplaats tweede partij: Amsterdam
Samenvatting inhoud akte: f 200,- vanwege lening
Bijzonderheden: in de marge: kwitantie d.d. 19-1-1781
Bijzonderheden: eerste 6 jaren geen aflossing, tenzy
Sofia van Drakenburg, weduwe Gerard van Wisseling,
komt te overlyden
Bijzonderheden: Gerard van Wisseling, in leven raad en schepen van
Amersfoort[FROM 4 augustus 1772](Source: Archief Utrecht Akte inv .nr. U191a3, aktenr. 112)

fact: Akte notaris
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris A. HOEVENAAR ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Geurt van den Ackker
Naam echtgenote eerste partij: x Anna van Wisselingh
Beroep eerste partij: broodbakker
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam assistent eerste partij: borg: Simon van Wisselingh, broer
Naam tweede partij: Pieter Fock
Beroep tweede partij: koornkoper
Woonplaats tweede partij: Utrecht
Samenvatting inhoud akte: f.400,- vanwege geleverde granen
Bijzonderheden: erfportie uit de nalatenschap van haar oom Gerard van Wisselingh,: waaraan diens weduwe Sophia van Drakenburgh nog de lyftocht heeft
Bijzonderheden: kwitantie d.d. 20-6-1779 vanwege aflossing door de borg[FROM 24 september 1773](Source: Archief Utrecht Akte inv .nr. U229a9, aktenr. 145)

fact: Akte notaris
Aktesoort Afstand
Notaris A. HOEVENAAR ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Geurt van den Ackker
Naam echtgenote eerste partij: x Anna van Wisselingh
Beroep eerste partij: broodbakker
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Simon van Wisselingh, broer
Naam tweede partij: Hendrik van Ling, zwager
Naam tweede partij: Jan van Ling, zwager
Samenvatting inhoud akte: van haar erfportie in de nalatenschap van haar oom
Gerard van Wisselingh, door overlyden van diens weduwe
Sophia van Drakenburgh vry van lyftocht, tot zekerheid van hun
borgtocht, op de last echter van aflossing schulden aan
Pieter Fock, korenkoper te Utrecht, Cornelis Papendorp
te Amsterdam, de weduwe N.N. Copyn te Utrecht en juffrouw
N.N. Gabrie te Amersfoort en om het overschietende te
restitueren
Bijzonderheden: met procuratie op Anthony Voskuyl, procureur gerecht van
Amersfoort, om, indien nodig, gerechtelyk afstand te doen[FROM 4 oktober 1774](Source: Archief Utrecht Akte inv .nr. U229a10, aktenr. 53)

 Family Tree Preview