Sosa :684
  • Baptized about 2 January 1681 - Scherpenzeel, Gelderland

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

Wingelaar is afkomstig van een stuk grond op de grens tussen Renswoude (Utrecht) en Scherpenzeel (Gelderland). Het stuk grond is getekend op een kaart uit 1583, waarvan een reproductie uit 1642 bewaard is gebleven. Hierop is te zien dat het grondstuk wordt doorsneden door de Lunterse Beek, en dat het gedeeltelijk ligt in het (huidige) Renswoude en gedeeltelijk in het (huidige) Scherpenzeel.In verschillende bronnen is gepubliceerd over dit grondstuk, over de verschillende boerenhoeven die op dit grondstuk hebben gestaan en die de naam Wingelaar hebben gedragen, als ook over de families die “op” de Wingelaar hebben gewoond.Volgend de Familienamen Bank is de naam Wingelaar als volgt te verklaren: “boerderij met een -laar-naam te Renswoude. Laar wijst op een open plek in het bos, die door de mens vrij intensief werd gebruikt, onder meer voor het weiden van vee. Soms waren hier ook drenkplassen voor het vee. Deze laren werden met name in hellende terreinen aangetroffen, vaak in de buurt van beken”. Zelfs hedentendage is op de grens van Renswoude en Scherpenzeel de geleidelijke glooing vanuit het Noorden naar het Zuiden in het landschap te zien, terwijl de (gekanaliseerde) Lunterse beek er nog altijd stroomt.Na 1670 wordt de naam Wingelaar niet meer gebruikt, noch voor de hoeve, noch voor het stuk grond. De hoeve en de grond er om heen wordt sindsdien aangeduid met “De Beek”. Maar misschien is voor de hoeve het gebruik van de naam Wingelaar reeds eerder gestopt, sinds de nieuwbouw aan de Lunterse Beek. Deze vond plaats in 1583, bij de splitsing van Wingelaar in Groot-Wingelaar en Klein-Wingelaar (ook wel genoemd de Robbehorst)

Bron: Parenteel Wingelaar

Family Note

Kinderen gedoopt in Blauwkapel en Maartensdijk

______________________________________________

Akte inv.nr. U136a1, aktenr. 34, d.d. 28-12-1705Aktesoort Koop en verkoopNotaris J. BARBE, UTRECHTUittreksel:Naam eerste partij: Cornelis DirckseWoonplaats eerste partij: HaarlemNaam eerste partij: Jan Peterse van WingelaarNaam echtgenote eerste partij: x Aartje HenrickxWoonplaats eerste partij: Oostveen, GroenecanNaam tweede partij: Johannes RodenborgBeroep tweede partij: predicant aan de BlauwcapelSoort onroerend goed: twee mergen 179 roeden hoy en weylantGerecht onroerend goed: Oostveen, in de 12 en 6 hoeven

 Sources

  • Family: Het Utrechts Archief - Utrecht Province, G.W. Brouwer-Verheijen.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Reyer Jacobsz NN NN  
|||
Peter Reyersz 1639 Willempje Wouters 1642
|||
Jan Pieters/ Petersen (van) Wingelaar ca 1681