• Born in 1778 - Heemse
  • Deceased 14 November 1827 - Hardenberg,aged 49 years old

 Spouses and children

 Family Note

Marriage with Jan Lotterman

10-11-1810 (slagtmaand) Coram Burgemeesteren der Stad Hardenbergh R. Santman, B. Oeverman en G. Nijman Erscheenen
Jan Lotterman , meerderjaarige Zoon van Hendrikus Lotterman en vrouwe Annegien Rombergh, Ehelieden, woonende ter Steede alhier, bij zigh hebbende dezelve zijne ouders, Marito uxoris Tutore, en
Aaltjen Luggers meerderjaarige Dogter van wijlen Jan Luggers en vrouwe Hillegien Willems, Ehelieden, woonende te Heemse, zijnde dezelve vrouwe en Dogter geadsisteerd met haaren tweede man en stiefvader respectieve Hendrik Lotterman als Mombaar.
Verzoekende de comparanten Jan Lotterman en Aaltjen Luggers in ondertrouw te worden opgenoomen en dat daarvan de drie Huwlijks-Proclamatien, ingevolge de wet, en dus meede te Heemse, alwaar de tweede Comparante in 't laatste jaar gewoond heeft, mogen geschieden. 't welk geaccordeerdt is. In fidem.

 Sources

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview