• Born in 1715
  • Deceased

 Parents

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

oter : Det Kongelige Rettertings Domme og Rigens Forfølgninger fra Christian III.s Tid", bind II, s. 591, finder vi:

"ANDERS JØRGENSENs budh hagde breff af Gernherritzting som PER BUNDÆ, tingfogitt, mett fleræ hagde wdgiffuitt, wnder guds aar 1539, lydendis att hans fultmyndig hagde ther weritt 3 samfeltz ting og logliig vdeskitt aff LAURIS SEYERSSEN skifftæ oc ieffning paa hans syster INGERTT SEYGERS daathers wegne epther begges theres fader SEYGER BONDESSEN oc hues opbørsell, som forne LAURIS SEYERSEN haffuer opbaarett siden forne theres fadher død bleff etc."

Fra bind II, s. 591 henvises til bind I, s. 90: NIELS og PER HASE imod LAURIDS SEJERSEN i Sorring angående arvelodder i Nebel (Svostrup Sogn). Heri nævnes PER BONDE i Farde (= Farre).

******************************************

http://www.toveogflemming.dk/tove/per14012.htm#0

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

   
Anders Bonde 1685- Anne Hærs
|||
Peder Pedersen Bonde 1715-