• Born 24 February 1793 - Strövelstorp (L)
  • Baptized 26 February 1793 - Strövelstorp (L)
  • Deceased

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Half-siblings

On the side of Sissela Nilsdotter 1764-1804

 Notes

Individual Note

I Föd.boken från 1793-02-26 finns uppgift om Pehrs födelse. Genline 1368.5.63300, sid 331. ( I en HFL från 1813-1818 finns dock angivet årtalet till 1795, vilket torde vara en felskrivning ) Här kan följande läsas; 1793 den 26 febr ....-dagen .... döptes Hans Pährs och Sisela Nilsdotter lille son Pär ifrån Sanåkra, född söndagen den 24 februari. Suseptes ...... Jöns Perssons hustru...... Persdotter, Teftes Nils Månsson i Skiörpinge, dräng Gustav Pärsson i Sanåkra, Bengta Nils dotter ifrån Sanåkra, Pigan Kiersti Persdotter ibm. Moderns ålder anges till 29 år.I HFL från Sandåkra nr 1, Strövelstorp, 1818-1823, Genline 1368.44.89100, sid 86, Finns Pehr Hansson med sin familj som består av hustrun Hanna, sönerna Hans och Nils. Här finns också en enka Kiersti. Det är enkan efter Pehrs fader som hade gift om sig efter Sisselas som var Pehrs moder.

 Sources

  • Birth: Föd.boken Strövelstorp, 1793-02-24, Genline 1368.5.63300, sid 331, och HFL Strövelstorp,Genline 1368.43.70600,131/176, page 121

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Pär ? ? ? Nils ? ? ?
||||


||
Hans Pärsson 1762-1818 Sissela Nilsdotter 1764-1804
|||
Pehr Hansson Pehrsson 1793-