Spouses and children

   Notes

  Individual Note

  Uppgiften om Pehr Jönsson kommer från föd.boken vid dottern Kierstinas födelse 1762-03-02. Namnet var svårläst men tolkades till Pehr JÖnsson

    Photos and archival records

  {{ media.title }}

  {{ mediasCtrl.geTitle(media, true) }}
  {{ media.date_translated }}

   Family Tree Preview