Mårtensdotter


  • Elin 1731-1764, with Olof Svensson