• Born March 17, 1822 - Specksta, Härnösand, Västernorrlands län
  • Deceased September 16, 1871 - Hårsta, Säbrå, Västernorrlands län,aged 49 years old
  • Bonde i Hårsta 2

 Parents

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

Härnösands släktforskareförening ur Bävrnytt oktober 2001 nr 24
HÄRNÖSANDS-POSTEN "När Koleran kom till byn Hårsta 1871"
Enligt ett rykte som idag spritt sig i staden, skall Kolera hafva utbrutit ej fullt en mil härifrån, en finsk arbetare, hwilken förliden onsdag anlände hit med ångerfartyget Sundsvall och dagen därefter erhöll arbee i Horsta by af Säbrå socken, insjuknade derstädes häftigt på lördagsmorgonen under hwad det uppgifwes, i koleraartade symptomer samt afled inom tjugofyra timmar. I samma hus skola derefter fem personer hafwa insjuknat, af whilka dock twå numera anses utom all fara.
Onsdagen den 6 september kom alltså Johan Nilsson Bertell från Munksala socken med fartyg från Vasa till Härnösand. Han fick i uppdrag av garvaremäster Tynelius att söka bark till garvning. Han gick utåt Säbrå och tog kust-landsvägen (den tidens E 4) mot Hårsta. Han gick alltså över Helgumsbron och förbi milhällan i Helgum och uppför backarna mot skogen och följde vägen fram till Hårsta. I nedförsbacken och vid skogens slut öppnade han grinden och den lilla byn låg framför honom. På andra sidan sjön låg Hållänge såg. I byn skulle man börja med korn-skörden. I den andra gården såg han bonden Johan Öberg ute på gården och frågade om arbete. Om Johan hade nekat honom kanske det blivit Nyland eller Hällenyland som drabbats. Ty vid torpet längre bort i Hårsta hade man tillräckligt med arbetskraft och hade kanske inte heller råd att anställa en extra man.
Folk inne i Härnösand måste ha blivit oerhört förskräckta, då de läste tidningen den 13 september. Trots att pest och kolera var de allra värsta farsoterna ingick artikeln i tidningen med en vanlig liten rubrik i den löpande texten. Den är lätt att missa, inte dagens braskande rubriker ! Johan Nilsson dog den 10 september. Med finsk sisu hade han nog försökt hålla sig igång så länge som möjligt tills han blev så svag att han inte orkade längre.
Ingen i Hårsta kunde väl ana vad Bondehustrun i gården, Anna Brita Olsdotter, som antagligen sett till Johan i hans sjukdom, blev själv sjuk och dog på onsdagen den 13:de. Hon var 48 år. Dagen efter dog den 25-årige sonen Olof och den 16:de avled också fadern Johan Öberg 49 år. Vilken tragedi ! De hade en lill-dräng på 13 år från Stigsjö, Jonas Persson, också han hade blivit smittad och dog på tisdagen den 19:de.
Den 16:de var artikeln här ovan införd i H.P. Då hade provinsialläkaren Lars Bergström varit ute i Hårsta. Han meddelade då att 12 personer insjuknat och att tre avlidit. Herr landshövdingen Weidenhielm for också ut till byn och man beslöt om åtgärder. Man brände enris och tjära och skulle gurgla sig i vatten utspätt med varm trätjära. Johan Höglund i Nyland, f. 1911, berättar att hans svärfar Erik Nydén i Nyland, f. 1883, sa att när koleran gick i Hårsta så tog alla som reste genom byn en trästicka doppad i tjära i munnen för att inte bli smittade av luften i byn. Man trodde förr, att smittan låg i luften och man höll dörrar och fönster stängda. Men sjukdomen gick inte att hejda.
Den 20 september läste man i H.P. ”Koleran har tyvärr ännu icke upphört, utan fast hellre, wisat sådan intensitet, att 16 personer hwilka från farsotens början insjuknat, icke mindre är 10 aflidit. Byns befolkning utgör inberäknade 16 mindeåriga barn, omkring 40 personer, boende i fem särskilda åbyggnader, af hwilka ingen blifwit från sjukdomen skonad, men i den gård hwarest första dödsfallet inträffade, hafwa ytterligare fyra personer aflidit. De sjuke hafwa varit från och med 13 till 70 år, men barnen under förstnämnda ålder hafwa icke angripits, oaktat de med tunn och ofullständig båda kropps- och fotbeklädnad samt således lätteligen blottställda för förkylning nära oafbrutet med de sjuke haft beröring. Hittills har smittan inte trängt utom byn, hwarest en sjuksal med sex sängar och tillräckligt antal sjuksköterskor, blifwit inrättad, samt provinsialläkaren dagligen och stundom äfwen nattetid gjort besök. Wäderleken har varit stormig och kall, ömsom torr och fuktig utan att på sjukdomen utöfwa inflytande.”
Vilka bodde i granngården Hårsta nr 1, och hur gick det för dem ? Hemmanet ägdes av den unge bonden Per Nilsson Holmberg 32 år. Hans hustru hade dött tre år innan koleran kom till byn. Hon hette Magdalena Charlotta Grafström och var född i Grifhäll. Gamle bonden Nils Persson, född 1807, var födorådstagare. Inte hade han väl trott att han skulle bli bonde på gården igen, men så blev det. Sonen Per blev smittad och dog, likaså dottern Sara Stina, som bodde kvar på gården. Hon var 35 år. En 29 år gammal son Olof, stannade inte här utan gifte sig till Norrstig. Gamle Nils Persson och hans gumma Sara Greta, f. 1805, fick lov att ta hand om sina barnbarn, Sara Petronella sju år och Ida Margareta 6 år. De hörde till de barn i byn, som inte blev smittade.
Hos Öbergs hyrde arbetaren Erik Wikström från Mon i Viksjö medan han arbetatde på sågen i Hållänge. Han kom aldrig mer tillbaka till Mon. Den 17:de dog han. Nu hade de som bodde längsta bort i byn blivit sjuka, torparen Anders Hamreus, f. 1802 och Christina, hans hustru, f. 1803. De avled den 19:de och 20:de.
En kvinna Sara Olsdotter 71 år blev sjuk och dog den 21:a. Samma dag avled Johan Hamreus från Stigsjö. Kanske var han en ung släkting och dräng på gården. Kyrkboken visar inte varifrån han kom. Hamreus torp låg på den övre sidan av vägen. Här i gården fanns två små flickor, lika gamla som Sara och Ida och de drabbades inte heller av koleran och inte heller deras föräldrar. Säkten Hamreus hade bott här sedan 1700-talet och en av dem var sockenskräddare på Gustav III:s tid och hade biskop Kiörning och självaste biskopinnan till faddrar för sina barn. Men Per Hamreus, som nu bodde här var sockensnickare. Alla hans fem barn klarade sig från Koleran.
Den 27 september skrev H.P. att nu “ansågs Koleran i Hårsta by hafwa upphört”. 8 personer hade insjuknat och därav 12 dött. När provinsialläkaren den 13:de konstaterat att sjukdomen var kolera bestämdes att en ny kyrkogård skulle inrättas i skogen ett stycke från skolan i Byåker. Där finns nu ett högt kors med tio namn inskrivna på en plåt. De två första som dog, finländaren Johan Nilsson och bondehustrun Anna Brita Öberg hade begravts på den vanliga kyrkogården innan man kände till orsaken. I Boken om Säbrå av Tyko Lundkvist står det att “tre modiga män” fick i uppdrag att dels hjälpa till med skörden i byn och dels att snickra likkistor och frakta de döda till kyrko-gården. För smittans skull borde Matte Edin från Helgum hörde till de modiga och för den skull fick han en lägda uppkallad efter sig i Helgum, ”Matte Edins lägda”, den andre var Daniel Vallin i Dunderkläpp och den tredje, båtsmannen Lars Lindström. Till så många kistor behövdes mycket spik. Matte måste några gånger åka in till staden till järnhandeln. När ägaren hörde och såg honom komma med häst och kärra sprang han ut och kastade ett spikpaket mot Matte. “Här har du, du behöv int betalä”! Folk var oerhört rädda och spik var dyrt ! Denne Matte var en fattig stackare. I slutet av sin levnad fick han av fattigvården ett par vadmalsbyxor. Det var honom väl unt !
De tolv som dog den 10/9 - 29/9 1871: Johan Nilsson Bertell, Anna Brita Olsdotter f. 1823, Olof Öberg f. 1846, Johan Erik Öberg f. 1822, Sara Christina Nilsd. f 1836, Erik Wikström från Mon,
Anders Hamreus f. 1802, Jonas Alfred Persson f. 1858, Per Nilsson Holmberg f. 1839, Christina Hamreus f. 1803, Sara Olsdotter f. 1804, Johan Hamreus från Stigsjö

 Sources

  • Birth: Härnösands domkyrkoförsamling (Y) AIb:2 (1831-1841) Bild 49 / sid 29c
  • Spouse: Härnösands domkyrkoförsamling (Y) CI:3 (1811-1872) Bild 62
  • Death: Säbrå (Y) EI:2 (1865-1894) Bild 136

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

                                                   _____|8_Olof Johansson ca 1720-
                                                  /
                         _____|4_Johan Olofsson 1760-1836
                        /                        \                          _____|18_Lars Antonsson 1695-
                       /                          ¯¯¯¯¯|9_Anna Larsdotter 1726-
                      /                                                     ¯¯¯¯¯|19_Sigrid Nilsdotter 1688-
|2_Olof Johansson 1793-1873
|                    \
|                     \                           _____|10_Henrik Olofsson 1717-1785
|                      \                         /
|                       ¯¯¯¯¯|5_Katarina Henriksdotter 1756-1821
|                                                \
|                                                 ¯¯¯¯¯|11_Ella Persdotter 1724-1790
|--1_Johan Erik Öberg 1822-1871
|                                                                           _____|24_Daniel Klementsson 1690-1728
|                                                  _____|12_Klement Danielsson 1724-1787
|                                                 /                         ¯¯¯¯¯|25_Karin Johansdotter 1697-1744
|                       _____|6_Daniel Klemetsson 1754-1810
|                      /                        \
|                     /                          ¯¯¯¯¯|13_Margareta Larsdotter 1727-1802
|3_Greta Stina Danielsdotter 1795-1848
                        \
                         ¯¯¯¯¯|7_Susanna Persdotter 1760-1813