• Born about 1680 - Paldamo, Österbotten, Finland
 • Deceased May 30, 1717 - Mjösjö, Nordmaling, Västerbotten,aged about 37 years old
 • Bonde i Lilla Nordsjö
1 file available 1 file available

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

Death: Bredträsk, Mjösjö, Nordmaling
Ur Hembygdsboken s 513 - 517
Citat ur boken:. Han var son till en finländsk flykting, Daniel Pålsson, som tydligen efter slaget vid Storkyro i Österbotten den 19 februari 1714 kommit hit över.
Se även boken " I spåren efter Finn-Pål" En av Västerbottens största och kända nybyggare.
Författare: Christina Grafström
www.lillemanshus.com/Christina
Daniel Pålsson mantalsskriven 1713-1719, möjligen soldat Hägg i Umeå 1712-1722. Drunknad 1723
En namne född 1699 i Agnäs inskrevs också, dömd 1722 för stöld till Marstrands fästning
Källa: Rötter Min mors antavla ( Ångermanland Västerbotten, Lappland )
utförd av Björn Pilström

Birth

Källa även Tyko Lundkvist RoR samt Jens Lindström
Pål Pålsson III, X:187. Född 1649 i Agnäs, Nordmaling. Pål dog 1729 i Agnäs, Nordmaling. Yrke: Bonde. Bostad: Agnäs, Nordmaling.
Källor: Tyko Lundkvist RoR sid 175-176, 213 och 217 samt TLÖ sid 218 och 230.
Utdrag ur Thord Bylunds släktdatabas "Angur".
(far 1396)
Gå till anträdet
Pål blev 1683 anklagad av sin bror Matts. De hade 1681 suttit på samma hemman. Men nu hade Pål tagit ett golv ur Matts nybyggda stuga och själv använt det. Han hade dessutom bärgat en hel del av en humlegård som Matts fått efter fadern.
(Anmärkning: Att en humlegård anlagts här uppe i Agnäs redan av Påls far kan överraska. Det torde först ha varit efter 1645 års landsting, som allmogen började anlägga humlegårdar. Då förmanades "allmogen i gemen" på det högsta att vinnlägga sig om humlegårdar, "eftersom sådant leder till deras egen nytto och förkovring.")
Pål hade också tillvällat sig den bästa delen av en svedja, som de båda tillhopa fällt. Slutligen hade han gjort en bro över en bäck, som ligger mellan byn och svedjan, vilket lett till att boskapen gått över och gjort skada på säden.
Pål svarade härpå, att han endast tagit sin andel men erkände att han tagit bästa delen av svedjan och beträffande bron hade Anders Pålsson gjort den som Påls dräng. Pål dömdes ersätta och hjälpa sin broder. Dessutom förmanades bröderna att leva med varandra i enighet.
Finnarna Pål Pålsson och Johan Mattsson omnämns när de 1686 högg svedjeland 1 1/2 mil bort på allmänningen vid Agnsjöliden utan lov för att utvinna en halv tunna råg.
Ett exempel på hur finnarna höll ihop över stora områden är historien om tjuven Gubb-Johan, som reste runt i Ångermanland tillsammans med en strykarekona. Efter att ha besökt flera byar tog han sin tillflykt till f.d. viksjöfinnen Pål Pålsson i Agnäs, som hyste honom och konan oaktat att alla bönderna från Movattnet (se t.ex. ID 1404) och Gideå "hava varit till Pål och för honom uppenbarat tjuvnaden, som han Johan haver begångit". (DB 1668 13/8, § 4.) Nu ålade Rätten honom att innan nästa landsting skaffa fram tjuven, varom icke skall Pål likväl inställa sig och svara till tjuvnaden med 40 mark. Vi vet ej hur det gick för Pål eller Gubb-Johan.
En piga Brita Jonsdotter klagade 1688 över att hon måst fly ur tjänsten, sedan Påls hustru så illa hanterat henne med elaka förbannelser och förvitelser för den olycka att hon råkat bli med barn efter sänglag med den gifte mjösjöfinnen Matts Mattsson (ID 700). Hon fick svälta så att hon måste gå i gårdarna och tigga sig mat. Pigan, som uppges vara från Torrböle, fick faktiskt rättelse på tinget (DB 1688 27/2 §7).
Pål gifte sig med Anna Olofsdotter, X:188.
De fick följande barn:
349 i. Karin, IX:94 (1680-1754)
ii. Märta (1683-1753)
iii. Rakel (1690-)
iv. Sigrid (1695-1764)
v. Daniel (1695-1725)

 Sources

 • Birth: Thords Släktskiva - Thord Bylund - Släktskiva - Thord Bylund.
  Arkivlektor Emeritus vid Härnösands Landsarkiv.
  Midälva Genealogiska Förening (MGF) www.genealogi.se/medelpad
  Härnösands Släktforskare www.harnoforskare.se
  DVD 2009 med 164796 personer
 • Spouse: Nordmaling (AC, Y) F:1 (1750-1817) Bild 15 / sid 21
 • Death: Nordmaling (AC, Y) C:1 (1701-1745) Bild 69 / sid 125

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview