• Born 26 October 1823 - Elmore, Victoria, Australia
 • Baptized 1 January 1823 - Veflinge, Odense, Denmark
 • Deceased 7 August 1907 - Echuca, Victoria, Australia,aged 83 years old
 • Buried - Elmore, Cemetary, Victoria, Australien.
 • Farmer.

 Parents

 Siblings

 Half-siblings

On the side of Rasmus Sørensen Rasmussen 1794-1852
(display)

 Events


 Notes

Individual Note

Fødsel/Dåb: Kirkebog Nyborg sogn, 1833-1841, Opslag 32, side 31, 46. (Arkivalieronline).

Forældre; Rasmus Rasmussen Bødker i Nyborg og Hustru Johanne Christensen. Suse; ???? Jørgensen. Testes; Christian Hansen, Jens Andersen og Skomager Johan Rasmussen alle af Nyborg.

Konfirmation: Kirkebog Nyborg sogn, 1852-1856, Opslag 38, side 91, 8. (Arkivalieronline)

Poul Rasmussen i Nyborg, Forældre; Bødker Rasmus Rasmussen og Hustru Johanne Christensen i Nyborg, født; 10 Decbr. 1838 i Nyborg, døbt; 17 Februar 1839, Karakter; tg mg.

Samtlige personer i husstanden

Svendborg, Vindinge, Nyborg Købstad, Skippergaden, 187, , FT-1840, B4924

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Rasmus Rasmussen 43 Gift bødker

Hanne Christensen 37 Gift hans kone

Hans 15 Ugift deres barn

Søren 7 Ugift deres barn

Johann 4 Ugift deres barn

Paul 2 Ugift deres barn

Cecilia Jørgensen 18 Ugift logerende

Jørgen Basse 24 Ugift matros

Rasmus Ehlerts 23 Ugift soldat i F. Inf. Reg.

Steffen Jeppesen 24 Ugift soldat i F. Inf. Reg.

Samtlige personer i husstanden

Svendborg, Vindinge, Nyborg Købstad, Nyborg Kiøbstad, Skippergade, 187, FT-1845, B8008

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Rasmus Rasmusen 47 Gift bødkermester Nyborg

Hanne Christesen 42 Gift hans kone Nyborg

Hans Rasmusen 20 Ugift deres søn, mursvend Nyborg

Søren Rasmusen 12 Ugift deres søn Nyborg

Johan Rasmusen 9 Ugift do [deres søn] do [Nyborg]

Pouel Rasmusen 7 Ugift do [deres søn] do [Nyborg]

Maren Rasmusen 4 Ugift do [deres søn] [deres datter] do [Nyborg]

Peder Hansted 60 Separeret pangsionist, før materialskriver Hansted

Samtlige personer i husstanden

Svendborg, Vindinge, Nyborg Købstad, Nyborg Kiøbstad, 4de Rode., Skippergaden 187, 316, FT-1850, C4295

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden:Erhverv: Fødested:

Rasmus Rasmussen 52 Gift Husfader og Tømmermand Nyborg

Johanne Kristensen 47 Gift hans Kone Nyborg

Johan Rasmussen 14 Ugift deres Søn Nyborg

Poul Rasmussen 12 Ugift deres Søn Nyborg

Nels Rasmussen 4 Ugift deres Søn Nyborg

Karen Rasmussen 8 Ugift deres Datter Nyborg

Samtlige personer i husstanden

Svendborg, Vindinge, Nyborg Købstad, Nyborg Kiøbstad, 187, FT-1855. (Arkivalieronline, Opslag 109)

Rasmus Rasmussen 58 Gift Husfader Tømmermand Nyborg

Johanne Christensen 52 Gift hans Kone Nyborg

Poul 16 Ugift deres Søn Muurlærling Nyborg

Karen Dorthea 13 Ugift deres Datter Nyborg

Nels Rasmussen 8 Ugift deres Søn Nyborg

H. P. Frikke 16 ugift plejesøn Nyborg

(Oplysning fra Pauline Pendlebury, Australien)

Han emigrerede 20 år gammel til Australien hvor han ankom med Barken "Olympia" til Port Melbourne November, 1859. Han nedsatte sig som Farmer i Minto, Elmore, Victoria, Australien.

 Sources

 • Individual:
  - Mogens Klein - Klein Web Site

  MyHeritage slægtstræ

  Familieside: Klein Web Site

  Slægtstræ: 400053-14 - Discovery - 400053-14 - Paul Rasmussen - 2 JUL 2019 - Tilføjet via en Person Discovery - Discovery
  - FamilySearch Family Tree
  - FamilySearch Family Tree
  - Australien, dødsfaldsindeks for Victoria, 1836-1985 - MyHeritage
  Størstedelen af optegnelserne starter i 1853 – året, hvor man påbegyndte folkeregistrering i Victoria. Informationerne i dette indeks kan anvendes til at købe en kopi af hele dødsoptegnelsen; ubekræftede kopier (billeder der kan downloades) kan købes og downloades fra websiden Births Deaths Marriages Victoria. Det er vigtigt at få fat i en komplet dødsoptegnelse, da den sandsynligvis vil indeholde yderligere informationer om den afdøde og hans eller hendes død. - Collection - 10547 - Paul Rasmussen<br>Køn: Mand<br>Fødsel: Cirka 1838<br>Alder: 69<br>Død: 1907 - Bgo H, Victoria, Australia<br>Registrering #: 07152 - Record - 10547:719726-:
  - Australien, dødsfaldsindeks for Victoria, 1836-1985 - MyHeritage
  Størstedelen af optegnelserne starter i 1853 – året, hvor man påbegyndte folkeregistrering i Victoria. Informationerne i dette indeks kan anvendes til at købe en kopi af hele dødsoptegnelsen; ubekræftede kopier (billeder der kan downloades) kan købes og downloades fra websiden Births Deaths Marriages Victoria. Det er vigtigt at få fat i en komplet dødsoptegnelse, da den sandsynligvis vil indeholde yderligere informationer om den afdøde og hans eller hendes død. - Collection - 10547 - Paul Rasmussen<br>Køn: Mand<br>Alder: 90<br>Registrering #: 05850 - Record - 10547:2222738-F:
  - 1930 Danmark Folketælling - MyHeritage
  Hovedparten af folketællingen er organiseret i kommunen og dernæst ved sogn i landområderne eller pr. gade i de større storbyområder i landet, og derefter af husstanden. Hver fortegnelse kan indeholde oplysninger om vielses- og familienavne, adresse, køn, fødselsdato, fødested, statsborgerskab, civilstand, status i familien, erhverv, vielsesåret, og yderligere information om antallet af levende og afdøde children.Hovedparten af ​​folketællingens tælling blev noteret af forskellige husejere, hvilket førte til en vis variantion i, hvordan oplysningerne blev registreret fra formular til formular, især i boligfeltet. Den omstændighed, at de enkelte husejere noterede oplysningerne giver dog også troværdighed til rigtigheden af ​​oplysninger, der blev indsamlet om hver indspillet person.Brugeren bør også bemærke, at de geopolitiske grænser i Danmark har ændret sig væsentligt, siden 1930 folketællingen blev foretaget. Mellem 1970 og 1974 er antallet af kommunale styrende regioner (kommune) faldet fra 1.098 til 275, og derefter ned til 98 i 2007. Hvor det er muligt, så er 1930 kommunen knyttet til det nuværende amt for at hjælpe med at lede efter dine enkeltvis. - Collection - 10181 - Paúl Peter Rasmussen<br>Fødsel: 15. okt. 1870<br>Bopæl: 5. nov. 1930 - Mørke, Randers, Denmark<br>Alder: 60<br>Ægteskabelig stilling: Gift<br>Ægteskab: 1897<br>Ægtefælle: Marie Rasmussen<br>Søn: Paúl Rasmussen<br><a id='household'></a>Husstand<br>Relation til overhovedet; Navn; Fødsel; Foreslået alternativ<br>Overhoved; <a href="https://www.myheritage.dk/research/collection-10181/1930-danmark-folketaelling?s=204671641&itemId=3435456-&groupId=8cfd8e1b7ace592c835e982988ced3a5&action=showRecord">Paúl Peter Rasmussen</a>; 15. okt. 1870; <br>Hustru; <a href="https://www.myheritage.dk/research/collection-10181/1930-danmark-folketaelling?s=204671641&itemId=3435457-&groupId=8cfd8e1b7ace592c835e982988ced3a5&action=showRecord">Marie Rasmussen</a>; 15. mar. 1868; <br>Søn; <a href="https://www.myheritage.dk/research/collection-10181/1930-danmark-folketaelling?s=204671641&itemId=3435458-&groupId=8cfd8e1b7ace592c835e982988ced3a5&action=showRecord">Paúl Rasmussen</a>; 26. feb. 1887; - Record - 10181:3435456-:8cfd8e1b7ace592c835e982988ced3a5
  - Annelise Bredal - Bredal Web Site

  MyHeritage slægtstræ

  Familieside: Bredal Web Site

  Slægtstræ: 178720482-1 - Discovery - 178720482-1 - 21 OCT 2019 - Personligt foto af poul Rasmussen Tilføjet via en Photo Discovery™ - Discovery
  - WikiTree
  - 1911 Danmark Folketælling - MyHeritage
  For hver husstand blev alle, der havde fast bopæl på stedet på folketællingsdagen, noteret på en hovedliste (Hoved Liste). Personer, der havde midlertidigt ophold, eller som var midlertidigt fraværende fra deres normale bopæl på folketællingsdagen, blev noteret på en tillægsliste (Tillægsliste). Skemaet "Tillægsliste A" blev brugt for personer, hvis ophold var midlertidigt, mens skemaet "Tillægsliste B" blev brugt for personer, der var midlertidigt fraværende. OBS! Hvis der er en tillægsliste for et sted, følger den umiddelbart efter hovedlistens sider. Husk at klikke gennem siderne for at se, om der er en tillægsliste, og tjek, om nogen af den husstand, der interesserer dig, var fraværende på folketællingsdagen. Ved personer på tillægslisterne noterede man enten deres egentlige opholdssted eller deres midlertidige opholdssted.Ved købstæder (købstæder) er folketællingen opdelt efter amt (amt), købstad (købstad) og gade (gade). Landdistrikter er opdelt efter amt (amt), herred (herred) og sogn (sogn). For kommunerne (kommune) København og Frederiksberg er folketællingen opdelt efter kommune og dernæst gade (gade). Som bruger skal man også være opmærksom på, at lokale grænser i Danmark har ændret sig megeet siden folketællingen blev afholdt i 1880. Mellem 1970 og 1974 faldt antallet af (kommune) fra 1.098 til 275, og i 2007 faldt antallet til 98. Denne samling præsenteres i overensstemmelse med de områdeinddelinger, der var gældende, da folketællingen blev afholdt.Forskningstip: Folk havde ofte flere fornavne. I folketællingen kan man dog finde personer, der kun er anført med et af deres fornavne — normalt deres kaldenavn — eller endda med et kælenavn/tilnavn. Hvis det i første omgang er umuligt at finde en person under et bestemt fornavn, så prøv at lede efter personen under et evt. andet fornavn eller under dem begge/alle på én gang.Denne samling stilles til rådighed i samarbejde med Rigsarkivet. - Collection - 10184 - Paul Rasmussen<br>Køn: Mand<br>Fødselsdag: 16. juni 1850<br>Bopæl: 1. feb. 1911 - Balle, Hids, Viborg, Denmark<br>Alder: 60<br>Ægteskabelig stilling: Gift<br>Hustru: Marie Rasmussen<br><a id='household'></a>Husstand<br>Relation til overhovedet; Navn; Alder; Foreslået alternativ<br>Overhoved; <a href="https://www.myheritage.dk/research/collection-10184/1911-danmark-folketaelling?s=204671641&itemId=2843801-&groupId=bee1f796551363298587352c3df97e4d&action=showRecord">Paul Rasmussen</a>; 60; <br>Hustru; <a href="https://www.myheritage.dk/research/collection-10184/1911-danmark-folketaelling?s=204671641&itemId=2843802-&groupId=bee1f796551363298587352c3df97e4d&action=showRecord">Marie Rasmussen</a>; 57; <br>; <a href="https://www.myheritage.dk/research/collection-10184/1911-danmark-folketaelling?s=204671641&itemId=2843803-&groupId=bee1f796551363298587352c3df97e4d&action=showRecord">Lindal Rasmussen</a>; 27; - Record - 10184:2843801-:bee1f796551363298587352c3df97e4d
  - 1911 Danmark Folketælling - MyHeritage
  For hver husstand blev alle, der havde fast bopæl på stedet på folketællingsdagen, noteret på en hovedliste (Hoved Liste). Personer, der havde midlertidigt ophold, eller som var midlertidigt fraværende fra deres normale bopæl på folketællingsdagen, blev noteret på en tillægsliste (Tillægsliste). Skemaet "Tillægsliste A" blev brugt for personer, hvis ophold var midlertidigt, mens skemaet "Tillægsliste B" blev brugt for personer, der var midlertidigt fraværende. OBS! Hvis der er en tillægsliste for et sted, følger den umiddelbart efter hovedlistens sider. Husk at klikke gennem siderne for at se, om der er en tillægsliste, og tjek, om nogen af den husstand, der interesserer dig, var fraværende på folketællingsdagen. Ved personer på tillægslisterne noterede man enten deres egentlige opholdssted eller deres midlertidige opholdssted.Ved købstæder (købstæder) er folketællingen opdelt efter amt (amt), købstad (købstad) og gade (gade). Landdistrikter er opdelt efter amt (amt), herred (herred) og sogn (sogn). For kommunerne (kommune) København og Frederiksberg er folketællingen opdelt efter kommune og dernæst gade (gade). Som bruger skal man også være opmærksom på, at lokale grænser i Danmark har ændret sig megeet siden folketællingen blev afholdt i 1880. Mellem 1970 og 1974 faldt antallet af (kommune) fra 1.098 til 275, og i 2007 faldt antallet til 98. Denne samling præsenteres i overensstemmelse med de områdeinddelinger, der var gældende, da folketællingen blev afholdt.Forskningstip: Folk havde ofte flere fornavne. I folketællingen kan man dog finde personer, der kun er anført med et af deres fornavne — normalt deres kaldenavn — eller endda med et kælenavn/tilnavn. Hvis det i første omgang er umuligt at finde en person under et bestemt fornavn, så prøv at lede efter personen under et evt. andet fornavn eller under dem begge/alle på én gang.Denne samling stilles til rådighed i samarbejde med Rigsarkivet. - Collection - 10184 - Poul Rasmusen<br>Køn: Mand<br>Fødselsdag: 26. okt. 1850<br>Bopæl: 1. feb. 1911 - Slotsgade, Denmark<br>Alder: 60<br>Ægteskabelig stilling: Gift<br>Hustru: Marie Rasmusen<br><a id='household'></a>Husstand<br>Relation til overhovedet; Navn; Alder; Foreslået alternativ<br>Overhoved; <a href="https://www.myheritage.dk/research/collection-10184/1911-danmark-folketaelling?s=204671641&itemId=886083-&groupId=afc127df94caf2c09d7b6073cd88165e&action=showRecord">Poul Rasmusen</a>; 60; <br>Hustru; <a href="https://www.myheritage.dk/research/collection-10184/1911-danmark-folketaelling?s=204671641&itemId=886084-&groupId=afc127df94caf2c09d7b6073cd88165e&action=showRecord">Marie Rasmusen</a>; 58; - Record - 10184:886083-:afc127df94caf2c09d7b6073cd88165e
  - 1906 Danmark Folketælling - MyHeritage
  Hver enkelt person i familien på tællingstidspunktet blev registreret på hovedlisten, uanset om det var familie, besøgende eller ansatte. Personer midlertidigt fraværende fra hjemmet på tællingsdagen, blev ikke registreret på hovedlisten, men derimod på tillægslisten. Bemærk: En evt. tillægsliste for en bopæl vil altid følge lige efter hovedlisten. Husk at søge fremad gennem billederne efter en hovedliste for at se om der er en tillægsliste hvoraf det fremgår om en måske vigtig person var fraværende på tællingsdagen. Tillægslister indeholder samme data som hovedlister, men informationer om deres midlertidige opholdssteder blev også krævet. I købstæder er folketællingen opdelt i amter, by og gade. I landlige områder er folketællingen organiseret i amt, herred og sogn. For kommunerne København og Frederiksberg er folketællingen organiseret i byområde samt gade. Brugeren skal være opmærksom på at de geopolitiske grænser i Danmark har ændret sig betydeligt siden 1906 folketællingen. Mellem 1970 og 1974 faldt antallet af kommuner fra 1098 til 275 og igen ned til 98 i 2007. Denne samling repræsenterer de juridiske opdelinger som de var på tællingstidspunktet. Forskingstip: Personer havde ofte adskillige fornavne, men i folketællingen finder du ofte personer kun med angivelse af det ene navn, oftest det navn personen mest benytter, evt. et kælenavn. Hvis en person ikke umiddelbart kan findes med et bestemt navn, skal du prøve en søgning efter et af de andre navne, eller med den alle sammen sammen. Denne samling er udarbejdet i samarbejde med det danske Rigsarkiv. - Collection - 10253 - Poul Rasmussen<br>Fødselsdag: 26. okt. 1850<br>Bopæl: 1. feb. 1906 - Slotsgade, Denmark<br>Alder: 55<br>Ægtefælle: Marie Rasmussen<br><a id='household'></a>Husstand<br>Relation til overhovedet; Navn; Alder; Foreslået alternativ<br>Overhoved; <a href="https://www.myheritage.dk/research/collection-10253/1906-danmark-folketaelling?s=204671641&itemId=553411-&groupId=cf6a3ddab3f61891f0637ba733777c4a&action=showRecord">Poul Rasmussen</a>; 55; <br>Hustru; <a href="https://www.myheritage.dk/research/collection-10253/1906-danmark-folketaelling?s=204671641&itemId=553412-&groupId=cf6a3ddab3f61891f0637ba733777c4a&action=showRecord">Marie Rasmussen</a>; 53; - Record - 10253:553411-:cf6a3ddab3f61891f0637ba733777c4a
  - 1880 Danmark Folketælling - MyHeritage
  For hver husstand blev alle, der havde fast bopæl på stedet på folketællingsdagen, noteret på en hovedliste (Hoved Liste). Personer, der havde midlertidigt ophold, eller som var midlertidigt fraværende fra deres normale bopæl på folketællingsdagen, blev noteret på en tillægsliste (Tillægsliste). Skemaet "Tillægsliste A" blev brugt for personer, hvis ophold var midlertidigt, mens skemaet "Tillægsliste B" blev brugt for personer, der var midlertidigt fraværende. OBS! Hvis der er en tillægsliste for et sted, følger den umiddelbart efter hovedlistens sider. Husk at klikke gennem siderne for at se, om der er en tillægsliste, og tjek, om nogen af den husstand, der interesserer dig, var fraværende på folketællingsdagen. Ved personer på tillægslisterne noterede man enten deres egentlige opholdssted eller deres midlertidige opholdssted. Ved købstæder (købstæder) er folketællingen opdelt efter amt (amt), købstad (købstad) og gade (gade). Landdistrikter er opdelt efter amt (amt), herred (herred) og sogn (sogn). For kommunerne (kommune) København og Frederiksberg er folketællingen opdelt efter kommune og dernæst gade (gade). Som bruger skal man også være opmærksom på, at lokale grænser i Danmark har ændret sig megeet siden folketællingen blev afholdt i 1880. Mellem 1970 og 1974 faldt antallet af (kommune) fra 1.098 til 275, og i 2007 faldt antallet til 98. Denne samling præsenteres i overensstemmelse med de områdeinddelinger, der var gældende, da folketællingen blev afholdt. Forskningstip: Folk havde ofte flere fornavne. I folketællingen kan man dog finde personer, der kun er anført med et af deres fornavne — normalt deres kaldenavn — eller endda med et kælenavn/tilnavn. Hvis det i første omgang er umuligt at finde en person under et bestemt fornavn, så prøv at lede efter personen under et evt. andet fornavn eller under dem begge/alle på én gang. Denne samling stilles til rådighed i samarbejde med Rigsarkivet. - Collection - 10189 - Poul Rasmussen<br>Køn: Mand<br>Fødsel: Cirka 1851<br>Bopæl: 1. feb. 1880 - Kalundborg Torv, Denmark<br>Alder: 29<br>Ægteskabelig stilling: Gift<br>Hustru: Marie Rasmussen<br><a id='household'></a>Husstand<br>Relation til overhovedet; Navn; Alder; Foreslået alternativ<br>Overhoved; <a href="https://www.myheritage.dk/research/collection-10189/1880-danmark-folketaelling?s=204671641&itemId=1311530-&groupId=10f8f3b74cd23169f137efa7574221e3&action=showRecord">Poul Rasmussen</a>; 29; <br>Hustru; <a href="https://www.myheritage.dk/research/collection-10189/1880-danmark-folketaelling?s=204671641&itemId=1311531-&groupId=10f8f3b74cd23169f137efa7574221e3&action=showRecord">Marie Rasmussen</a>; 27; - Record - 10189:1311530-:10f8f3b74cd23169f137efa7574221e3
  - 1901 Danmark Folketælling - MyHeritage
  Hver person i en husstand på folketællingsdagen, hvad enten det var familie, gæster eller ansatte, blev optalt på Hovedlisten. Personer, som var fraværende fra deres sædvanlige bopæl på folketællingsdagen, blev også optalt på Tillægsliste på den lokalitet, hvor de sædvanligvis boede.Bemærk: Hvis Tillægslisten findes, står den umiddelbart efter Hovedlistens sider. Sørg for at klikke frem gennem billederne for at se, om der er en Tillægsliste-side og undersøg, om der var nogen fra din familie, som var fraværende på folketællingsdagen. Der var krav om oplysninger om personers midlertidige ophold, hvis de var oplistet på Tillægslisten. Ved købstæder (købstad) er folketællingen opdelt efter amt (amt), købstad (købstad) og gade (gade). I landdistrikter er folketællingen opdelt efter amt (amt), herred (herred), og sogn (sogn). For kommunerne (kommune) København og Frederiksberg er folketællingen talt efter kommune, derefter gade (gade). Brugeren skal også være opmærksom på, at de geopolitiske grænser i Danmark er blevet ændret betydeligt siden folketællingen i 1901 blev foretaget. Mellem 1970 og 1974 faldt antallet af kommuner kommune fra 1.098 til 275 og derefter ned til 98 i 2007. Denne samling repræsenterer lokaliteterne i retskredsene som de var på folketællingstidspunktet.Tip: Personer havde ofte flere fornavne. I folketællingerne kan du finde personer, som er registreret med kun ét af deres fornavne - normalt det, som personen oftest blev kaldt - eller endda med deres kaldenavn. Hvis en person ikke kan findes under et bestemt fornavn, kan man forsøge at finde vedkommende under et andet fornavn eller den alle.Denne samling er stillet til rådighed i samarbejde med Rigsarkivet. - Collection - 10187 - Poul Rasmussen<br>Køn: Mand<br>Fødselsdag: 26. okt. 1850<br>Bopæl: 1. feb. 1901 - Slotsgade, Denmark<br>Alder: 50<br>Ægteskabelig stilling: Gift<br>Hustru: Marie Rasmussen<br>Søn: Poul Blsch Rasmussen<br><a id='household'></a>Husstand<br>Relation til overhovedet; Navn; Alder; Foreslået alternativ<br>Overhoved; <a href="https://www.myheritage.dk/research/collection-10187/1901-danmark-folketaelling?s=204671641&itemId=675917-&groupId=b3034789eb80b7379fdbd5b962d982f9&action=showRecord">Poul Rasmussen</a>; 50; <br>Hustru; <a href="https://www.myheritage.dk/research/collection-10187/1901-danmark-folketaelling?s=204671641&itemId=675918-&groupId=b3034789eb80b7379fdbd5b962d982f9&action=showRecord">Marie Rasmussen</a>; 48; <br>Søn; <a href="https://www.myheritage.dk/research/collection-10187/1901-danmark-folketaelling?s=204671641&itemId=675919-&groupId=b3034789eb80b7379fdbd5b962d982f9&action=showRecord">Poul Blsch Rasmussen</a>; 18; <br>; <a href="https://www.myheritage.dk/research/collection-10187/1901-danmark-folketaelling?s=204671641&itemId=675920-&groupId=b3034789eb80b7379fdbd5b962d982f9&action=showRecord">Elna Petersen</a>; 16; - Record - 10187:675917-:b3034789eb80b7379fdbd5b962d982f9

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Niels Rasmussen ca 1774-1834 Karen Marie Marie ca 1787-1840 Peder Christensen 1763-1808 Dorthea Christensdatter 1769-1838
||||


||
Rasmus Sørensen Rasmussen 1794-1852 Johanne Kirstine Pedersdr 1803-1883
|||
Paul Rasmussen 1823-1907 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content