Sosa :64
  • Geboren 24 januari 1801 - Rekem
  • Gedoopt 24 januari 1801 - Rekem
  • Overleden 28 maart 1845 - Rekem,leeftijd bij overlijden: 44 jaar oud
  • Landbouwer

 Ouders

 Relaties en kinderen

 Broers en zusters

 Notities

Aantekeningen


_COMM: In het bezit van de geboorteakte, doopakte, huwelijksakte met bijlage e n de overlijdensakte.
Volgens de akte van militie, opgeroepen in de lichting van 1821 - dienst doende in het Eerste Bataillon Artillerie - Nationale Militie.

Geboorte

Uur: 20:00

Doop

Godsdienst: RK
Witness: Delwaide Joannes - Kusters, Joanna, Mechtildis

Overlijden

Uur: 20:00

Aantekeningen

Huwelijken Maria, Agnes THONE

Witness: Delwaide, Leonardus - Humblé, Joannes - ??- ??, Antoon

 Bronnen

  • Geboorte: geboorteakte - Marie de Reckheim, arrondissement communal de Maastricht, du cinquieme jour du mois de pluviôse, l'an neuf de Republique Française.
    Acte de naissance de Jean Joseph Kusters, né le quatre pluviôse a huit heures du soir fils de Lambert Kusters agé de trente ans
  • Doop: doopakte
  • Overlijden: overlijdensakte - 27 - Het jaar achttien honderd vijf en veertig, den negenentwintigste der amand maart, ten negen ure voormiddag, zijn voor ons Burgemeester, Ambtenaer vn den Burerlijken Stand der gemeente Reckheim, provincie Limburg, verschenen, Kusters, Lambertus, woonachtig te Reckheim, landbouwer van beroep, oud drie en zeventig jaren, die gezegd heeft vader van den overledene te zijn en Welkenhuyzen Daniel, woonachtig te Reckheim, kleermaker van beroep, oud dertig jaren, die gezegd heeft nabuur van den overledene te zijn, dewelke ons verklaerd hebben dat op gisteren, ten acht ure namiddag overleden is, Kusters Joannes, Josephus, oud twee en veertig jaren, geboren te Reckheim, woonachtig te Reckheim, van het mannelijk geslacht, echtgenoot van Thone Marie Agnes, de zoon van Kusters Lambertus en van Delwaide Christina en na gedane voorlezing aen de deklaranten hebben de deklaranten deze tegenwoordige akte met ons ondertekend

  Foto's en archief documenten

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Overzicht van de stamboom

Reinerus KISTERS 1716-1779 Maria, Johanna OTTERMANS †1784 Jan DELWAIDE 1747-1823 Cahtarina OOSTERMEYER 1752-1802
||||


||
Lambertus (C)KUSTERS 1772-1848 Christina DELWAIDE 1780-1848
|||
Jean, Joseph KUSTERS 1801-1845