Antje Hendriks

  • Feenstra 1757-1832, daughter of Hendrik Jelles and Janke Jans, married to Willem Oenes Hooghiemstra in 1790.
  • Hopperus, married to Heerke Keimpes de Vries in 1821.
  • Tuinema 1832-, daughter of Hendrik Roelofs and Yttje Piers Bouma.
  • der Kuur (van) 1843-1927, daughter of Hendrik Sjoerds and Dieuwke Sakes Porto, married to Klaas Ydes Hiemstra in 1876.