Sosa :264
(Daniel Iversen Den Eldre)


 • Born in 1737 - Romkall, Sundsbø, Otrøya, Aukra, Romsdal
 • Deceased 25 February 1819 - Brattværet - Smøla,aged 82 years old

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

Hans morsslekt var fra plassen Romkall ved Sundsbø på nordspissen av Otterøya i Romsdal. Noen slektsgranskere mener at hans far var av Halsslekten på Nordmøre, men dette finnes det ikke dekning for i "Halsboka" av N.M. Vaagland.
Daniel og Anna Catharina ble gift i 1763. Han var kommet til Brattværet som hjelpemann hos sin morbror, væreier Rasmus Danielsen. Rasmus var opprinnelig fra Romkall på Otterøya i Romsdal, men hadde gjort lykke i foretningslivet i Fosna (Kristiansund), ble detetter væreier og meget velhavende foretningsdriver på Brattværet. Rasmus Danielsen og hustru Ane Catharina Isaksdatter Hals, en kvinne med samme navn og av samme slekt som Daniel Iversens hustru, men av en eldre generasjon, hadde ikke barn. Av sin store formue testamenterte (legaterte) Rosmus og frue: 100 riksdaler kontant til Hopen kirke, 400 riksdaler til Edøy skolekasse og 300 riksdaler til Aukra menighets skolekassse. Enda var det 6.000,- riksdaler igjen til forskjellige arvinger. Daniel Iversen d.e. hadde ved testamentets opprettelse 20. august 1760 vært hos sin morbror væreieren en tid og gått ham til hende, hadde vist både han og hans hustru troskap, flittighet, lydighet og skikkelighet - han arvet etter dem: "Bratvæhrs FiskeVæhr, tillige med alle derpaa værende Effecter og furmue af løst og fast, intet undtagen i nogen Maade". Han var blitt væreier.

Daniel og Anna Catharina fikk 7 barn.
Trolig døde hans første hustru Anna Catharina i 1775 eller 1776.

Daniel Iversen giftet seg igjen. Denne gang med Anna Sophie Eriksdatter Steenkull i 1777 (hun er "formoder" til slekta etter Andrea Sofie Abrahamsdatter BRATTVÆR og Larrs Larsen Mellomsæther)
De fikk 9 barn hvor eldstesønnen Andreas "hører oss til".
Daniel Iversen hadde således et innholdsrikt ekteskapelig liv utenom å ha vært travelt opptatt Handelsmann. Han så seg også tid til å være med å sette strek i den århundrelange tradisjonsrike Jekte/Stevnefarten fra Normøre til Bergen. De siste på skalnsen notert fra Nordmøre ved bryggene i Bergen i slik fart var utliggersborgerne Daniel Iversen fra Brattvær sammen med kollega og svoger Augustinus Isaksen Hals fra Dyrnes. Dette var året 1776. Jektefarten gikk ut på å føre fisk og fiskevarer sørover og korn, mel av rug, bygg og havre, malt erter, smør, hamp, lerret og humle heimover. Desuten fransk pg spansk salt, atskillige tønner eller anker kornbrennevin, tobakk, krittpiper, drikkeglass, nurnbergerkram og mye annet. Denne heimføringslisten er ikke akkurat hentet fra denne reisen fra Brattværet og Dyrnes, men fra Kristiansunds Historie Bind I side 172.
Daniel og Anna er også forfedre til Morten Andreas Abrahamsen Reksen 1850-1901 gift med Beret Anna Sofie Andreasdatter Mondahl 1856-1954 som var bosatt på Reksa på Fjellværsøya og Anne Martha Abrahamsdatter Bratvær 1837-1906 som var gift med Nils Andreas Jensen Fjeldvær 1832-1916. Andrea, Morten og Anne Martha var med andre ord søsken som an en eller annen grunn havnet på Fjellværsøya.(Source: Svein Karlsen - Mastadslekta av Svein Karlsen)

Family Note

Marriage with Anna Sophie Eriksdatter Steenkull

I Smøla Bygdebok, bind 7, side 207 står følgende om deres forlovelse og kommende ekteskap: Bestilt handelsmand og enkemand Sr Daniel Iversen i Bratvær Trolovelse med pigen demoiselle Anna Sophia Erichsdotter Steenkuhl at skee ved første Leilighed og Beleilighed hvortil han har fremvist Skiftebrev etter sin afdøde Hustru Anna Catharina Hals, for slæktskab med denne hans her forbemældte og benævnte tilkommende hustru intet at være. De giftet seg 2. januar 1777 og betalte 4 rdl til fogden.


 Sources

 • Individual: Folreldre og Aner - Arne Danielsen - Arne Danielsen's bok "Foreldre og Aner"

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

  Daniel Torsteinsen Remkall 1657-1709 Eli Rasmusdatter ca 1650-1709
|||
Iver Jonsen Remkalden ca 1700-1747 Karen Danielsdatter /1696-1763/
|||
Daniel Iversen 1737-1819 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content