JONSDTR


1.
o Ada 1913 & Kyrre RYGH 1904
...
2.
o Agnes 1906 &1932 Ivar KLUKEN 1903
...
3.
o Ane & Jens JENSEN
4.
o Anna &1802 Besse LAMBRIGTSEN 1761-1825
...
5.
o Anne & Erik OLSEN
...
6.
o Anne & Jon JONSEN 1753-1800
...
7.
o Brynhild 1757- &1790 Eskild MONSEN 1739-
...
8.
o Charlotte 1893- &1917 Anton BJARTNES 1883-
...
9.
o Elen 1758- &1781 Peder KRISTOFFERSEN 1756-1814
...
10.
o Elen Lucia &1769/ Arnt ERIKSEN 1737-
...
11.
o Elionora Sophie 1725-1789 &1747 Peder ELLINGSEN 1723-1764
...
o Elionora Sophie 1725-1789 &1765 Eskild MONSEN 1739-
12.
o Elisabet &1715 Ole JONSEN
13.
o Ellen ca 1753-1827 &1775 Benjamin OLSSEN ca 1743-1792
...
o Ellen ca 1753-1827 & Hans JONSSEN 1769-
14.
o Fredrikke & Halvor STORSTRØM 1879-
...
15.
o Gjertrud †1742 & Svend PAULSEN †1763
...
16.
o Golla 1721-1800 & Peder ESKILDSEN †/1765
...
o Golla 1721-1800 &1766 Morten JONSEN 1700-1773
o Golla 1721-1800 & sosa Bertel SØRENSEN 1710-1783
17.
o Gunhild &1752 Gunder TORSTENSEN
...
18.
o Ingeborg †1848 & Ole BÅRDSEN †1823
19.
o Ingeborg 1747-/1814 & Greger OLSEN 1730-1794
...
o Ingeborg 1747-/1814 &1795 Ole ELLEVSEN 1761-1821
20.
o Ingeborg 1695-1750 & Gunder OLUFSEN †1764
...
21.
<<
o Sidsell †1701 & Jørgen OLUFSEN 1662-1737
...
o Maren ca 1654-1730 & Oluf ARENSEN 1653-1713
...
o Maren ca 1654-1730 & Staal EVENSEN
22.
<<
o Beret &1791 Jon PEDERSEN 1758-
o Else 1793-
o Mette 1795-
o Peder JONSEN 1797- & Martha OLSDTR 1797-
...
o Jon JONSEN 1799-
o Guru 1766-1799
23.
<<
o Berethe 1774-1853 &1795 Søren HANSEN 1758-1809
...
o Berethe 1774-1853 &1810 Iver HANSEN
...
24.
<<
o Elen &/1735 Ole INGEBRIGTSEN 1708-1783
25.
<<
o Mali /1817-1909 &1839 Bjørn OLSEN 1807-1872
...
26.
<<
o Karen 1732- & Jon HELGESEN
27.
<<
o Kirsti
28.
<<
o Mette 1773- & Otter OLSEN ca 1770-
...
o sosa Guru 1787- & sosa Elling PEDERSEN 1774-
...
29.
<<
o Ingeborg †1757 &1755 Peder OLSEN 1728-1765
...
o Guro 1726-?1766 &1751 Jon OLSEN 1726-1773
o Ole JONSEN 1752-1830 &1774 Sigrid ANDERSDTR 1747-
...
o Gjertrud 1754- & Peder OLSEN 1750-
...
o Jon JONSEN 1756- &1782 Beret INGEBRIGTSDTR 1745-1801/
...
o Petter JONSEN 1757-1817 &1786 Marit BUTOLFSDTR
...
o Peder JONSEN 1759- &1793 Siri JONSDTR 1772-
...
o Anne &1764 Ole OLSEN 1733-
30.
<<
o Karen ca 1794- &1814 Jon HANSEN 1784-
o Malena 1814 & Olaus OLSEN 1834-1900
o Beret Maria 1794-
o Mette 1797-
o Anna 1800-
31.
<<
o Marit †1784 & Peder PEDERSEN 1710-1781
o Inger
o Maren
32.
<<
o Eli 1758- &1791 Thore NILSEN
...
33.
<<
o Beret 1749- &1789 Ole OLSEN 1756-
o Gunhild 1756- & Jon HELGESEN 1753-
o Jon JONSEN 1786-
o Gunhild 1789-
o Hans JONSEN 1797-
o Elli &1771 Sevald ANDERSEN 1733-1776
o Elli &1777 Ole ELLEVSEN
o Marie 1764-
o Johanna 1768-1817
34.
<<
o Ingeborg Anna 1792- &1812 Otter OLSEN 1784-
...
o Jonetta 1793-1834 &1811 Elling JONSEN 1787-1873
...
o Siri 1772- &1793 Peder JONSEN 1759-
...
o Pauline 1781-1809 &?1803 Johannes JONSEN 1772-1854
35.
<<
o Ingeborg †1734 &1707 Jørgen OLUFSEN 1662-1737
o Siri & Arnt ARNTSEN 1615-
...
36.
<<
o Jonetta 1739-
37.
<<
o Karen Johanna & x? x?
o Guru Anna 1830- &1864 Martin PETERSEN 1833-
...
o Johanna Elisabet
o Julianna
o Ingeborg Kristine
o Ingeborg Kristine
o Karen Andrea
38.
<<
o Gjertrud 1716- &1742 Zakarias OLSEN 1706-1750
...
o Mali & Lars ELLEVSEN 1696-1785
...
39.
<<
o Elen Anna 1826-
o Elen Dortea 1828-
40.
<<
o Johanna 1836- & Johan Fredrik JONASSEN 1824-1904
...
41.
<<
o Guru 1761-
o Karen 1763-
42.
<<
o Karen 1814- & Jon JONSEN 1815-
o Margrete 1847-
o Albinus GRYTE 1851-
o Mortinus GRYTE 1855-
o Mette 1822- & Erik LUND
...
o Olava 1826- & Ola DAHL
o Marta 1829-
o Elen Bergitte 1835- & Johannes OLSEN
...
43.
<<
o Beret 1816-
o Magdalena 1819-
o Johanna 1822-
44.
<<
o Sidselle &1769 Peder SIVERTSEN
o Sidselle &1778 Peder LARSEN 1737-1799
...
45.
<<
o Matsine 1901
o Margit 1905
o Alfhild 1907 &1932 Per ERTZGAARD 1899-
...
o Johanna 1911 &1943 Johannes FLOAN 1909
46.
<<
o Elen Anna 1840- &1870 Lorents Peter JOHANNESSEN 1841-
...
o Mette 1848- &1871 Søren RASMUSSEN 1844-
47.
<<
o Ingeborg 1795- &1829 Ole NILSEN ca 1768-1832
...
48.
<<
o Ellen 1783-
49.
<<
o Anne Kerstine 1850-
50.
<<
o Gunhild & Jon HALDORSEN †1838
o Jonetta & Kolbanus ANDERSEN
o Marta & Rasmus ARNSEN †1866
...
o Malena & Kristen ARNTSEN
o Anne & Ole JONASSEN †1837
...
51.
<<
o Julie Mathilde 1887- & Hjalmar MOSTAD 1885-
...
52.
<<
o Maren &1876 Andreas HANSEN
53.
<<
o Elenanna & Otte JONSEN †1840
...
54.
<<
o Brynhild 1732-
55.
<<
o Anne 1714- &1742 Bård SIVERTSEN †1760
56.
<<
o Ingeborg Anna 1848- & Nils Severin HOVE
...
o Anna Oline 1852- &1882 Johan Laurits JØNVIK 1844-1893
...
57.
<<
o Berithe †1797 & Peder OLSEN 1767-
...
58.
<<
o Aasta 1912
o Solveig 1913
o Aase 1914
o Dagny 1915-1946
o Hjørdis 1917
o Inger
59.
<<
o Kirsti 1761-1829 &1782 Ole MOE 1763-1819
...
60.
<<
o Bergitte
o Magnhild
o Anne
61.
<<
o Mette
o Kirsten †1734 & Enevold PEDERSEN
...
62.
<<
o Olava 1812-
o Elen Oline 1814-
63.
<<
o Cisilie 1826-
o Elen Oline 1828-
o Pauline 1830-
64.
<<
o Elen Sofie 1897-
o Pauline Otilie 1900
65.
<<
o x? &/1635 Anders NILSEN
66.
<<
o Gjertrud 1731-
67.
<<
o Bergithe ca 1852- & Ole LANGLI
...
o Petrine
68.
<<
o Anne 1771-1811 &1794 Torber OLSEN
o Juliane 1775-1830 &1801 Elias HALLESEN
o Elen 1783-1837 &1812 Isak JONSEN
o Maria ca 1785-1854 &1816 Andreas MIKKELSEN 1790-
...
69.
o Karen & Jørgen NIELSEN
...
70.
o Karen & Andreas ANDREASSEN
...
71.
o Karen 1706- &1731 Ingebrigt ELLINGSEN 1701-1753
...
72.
o Kirsti 1720-1773 &1760 Hans BERTELSEN 1733-1791
...
o Kirsti 1720-1773 & Ole LARSEN 1713-1759
...
73.
o Kjerstine 1853- & Simen STRØMMEN
...
74.
o Lava &1838 Otte IVERSEN 1807-
...
75.
o Margrethe †1771 & Jon ARNSEN †1790
...
76.
o Maria 1704-1762 & Nils LARSEN 1710-1774
...
77.
o Marthe Serine 1852-1928 & Johan HANSEN 1845-
...
78.
o Oline Bergitte ca 1804-1843 &1827 Andreas NILSEN 1803-1848
...
79.
o Ragnille 1721-1798 &1769 Zakarias ERIKSEN 1714-1794
80.
o Synnøve 1702-1766 & Henrik JONSEN 1697-1789
...
 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content