Abel Danielsson
Abel Danielsson
Sosa :2
 • Born 18 August 1859 - Rolfsbyn Vårvik (P)
 • Deceased 9 January 1936 - Berget Rolfsbyn Vårvik (P),aged 76 years old
 • Järnverksarbetare,träarbetare,skomakare,torpare
1 file available 1 file available

 Parents

 
 • Förpantingsägare skomakare
 •  

   Spouses and children

   Siblings

   Notes

  Individual Note

  Vårvik C:5 (1830-1860) Bild 89 / sid 173.Statistiska centralbyrån (SCB) - Avdelningen för befolkningsstatistik 1:a avdelningen H1AA:2902 (1936) Bild 550. Född i Rolfsbyn,uppväxt i Mölntjärnsdalen,Laxarby.Till Hökenäs 1889.Arbetade bl.a i järngruvor i nordnorge,troligen Sulitelma och på Sandvikens järnverk och i träsliperiet i Krokfors.Även skomakare.Han och hustrun Ida köpte Berget 1894 av Idas farbror Johannes Olsson (Bergman).Källa:Sten Juliusson.V-bok. s.123.BOUPPTECKNING***Nr127År 1936 den 5 december förrättades av undertecknad laga boupptekning i sterbhuset efter hemmansägaren Abel Danielsson,från Rolfsbyn i Vårviks socken som född den 6 juni 1859 och avled den 9 januari 1936 och som sterbhusdelägare efterlämnade:1) Dottern Elsa gift med Axel Juliusson,Rolfsbyn,Vårvik2) Dottern Alfa gift med Karl Johansson,Göteborg3) Dottern Ester gift med Isidor Hultgren,Gustavsfors4) Sonen August gift med Ruth Danielsson,Rolfsbyn5) Sonen Gustaf ogift omyndigförklarad hans rätt bevakas av hemmansägaren Valfred Jansson,Hökenäs enligt förmyndareförordnande.6) Sonen Karl ogift,Rolfsbyn7) Sonen Nils ogift,RolfsbynVid boupptekningen voro alla sterbhusdelägare närvarande och myndiga,utom sonen Gustav Danielsson,vilkens rätt bevakas av Valfred Jansson i egenskap av förmyndare.Boet uppgavs under edlig förpliktelse av sonen Nils och anteknades och värderades följande.Fastighet,6213/590760 mantal i Rolfsbyn Vårviks socken tax:v kr. 1000:-Kontanta medel.Innestående i A/B Dalslands Bank enl,motbok n:r 394 1995:95:-Fordran av August Danielsson 521:21:-Fordran av Karl Vernby 2:85:-Fordran av Fritz Andersson 2:50:-Kontant vid dödstillfället 27:84:-Fodran av Gustaf Danielsson,för vård och kost för tiden 25/9 1933 till 9/1 1936 med 1 kr pr dag 834:-Koppar.1 st kopparbalja 1 st kaffekokare 2:50:- 3 grytor 1 stekpanna 11:- 1 strykjärn 4 hinkar 2 flaskor 3:-Möbler.1 st soffa 1 bord 11:- 1 dragkista 10:- 1 bordlampa 1:- 1 väggur 5:- 1 fickur 3:- 6 stolar 10:-I köket.1 st skänk 1 soffa 3:- 1 bord 1.50:- 1 symaskin 15:- 1 skomakarmaskin 5:- div skomakarverktyg 5:-div läder 5.25:-På vinden.2 st sängar 7:- 1 hyvelbänk 10:- div handredskap 7:- 1 linoleumsmatta 10:- 1 käpp 1.50:-Glas och porslin upptages till 8:- Gångkläder 30:- Sängkläder 25:-Kräatur.1 st ko 150:- 1 slipsten 2:- 1/3 del i en eka 10:- Spannemål och potatis värderas till 38:-Tillgångar 4778.85:-Skulder.Begravningskostnad 228.58:- Till August Danielsson 38:- Skatter 8.25:-Summa skulder 274.83:-.Behållningen bliver alltså kronor 4504.02:-Att allt blivit rätterligen anteknat och tillgångarne efter bästa förstånd värderade betygar underteknade gode män.*Dag som ovan.Evald Alm*Axel JohanssonAtt mina uppgifter till denna boupptekning äro i allo riktiga och att ej något med vilja eller vetskap utelämnat försäkrar under edlig förpliktelse Nils DanielssonNärvarande vid boupptekningenAugust Danielsson Elsa Juliusson Karl Danielsson Ester Hultgren Alfa Johansson gm.Karl Danielsson enl. fullmakt Gustav Danielsson gm.Valfred Jansson i egenskap av god man.Egenhändiga namntekningar bevittnas Evald Alm*Axel JohanssonVidemeras Axel Johansson*Albertina JohanssonVedbo häradsrätt FIIa:91 (1936-1936) Bild 4740 / sid 127.År 1937 den 23 mars upprättades följande tillägg till bouppteckningen av den 5 december 1936 efter änkemannen Abel Danielsson från Rolfsbyn i Vårviks socken vilken född 1859,avlidit den 9 januari 1936 och som sterbhusdelägare efterlämnat i äktenskap med förut avlidna hustrun Ida Danielsson havda barn näml.1/ Dotter Alfa gift med Karl Johansson,bosatta i Göteborg.2/ Dotter Elsa gift med Axel Juliusson i Rolfsbyn.3/ Dotter Ester gift med Isidor Hultgren i Gustafsfors.4/ Sonen August Danielsson i Rolfsbyn.5/ Sonen omyndigförklarade Gustaf Danielsson i Rolfsbyn.6/ Sonen Karl Danielsson i Rolfsbyn.7/ Sonen Nils Danielsson i Rolfsbyn.Vid förrättningen tillstädeskom hemmansägaren Valfrid Jansson i Hökenäs som är förordnad förmyndare för Gustaf Danielsson,de övriga myndiga och personligen närvarande.Boet uppgavs av sonen Nils Danielsson under edlig förplicktelse som värderas och upptecknas sålunda.Tillgångar.Fastigheten 6213/1.181.520 mantal av I 20 Rollsbyn i Vårviks socken taxerad 500:-Innestående belopp i Dalslandsbanken i Bengtsfors 997.94:-Fordran av August Danielsson 263.20:-Fordran av Karl Vernby 2.85:-Fordran av Fritz Andersson 2.50:-Fordran av Gustaf Danielsson 834:-Kontant vid dödstimman 27.84:-Hälften av husjeråd 91.12:- Summa tillgångar 2719.45:-Skulder.Begravningskostnaden 228.50:-Till August Danielsson 38:-Räst å skatter 8.25:- Summa skulder 274.75:- Boets behållning kronor 2444.70:-Boets uppgivare Nils Danielsson Gode män Carl Larsson och Axel Johansson

  Family Note

  Vårvik (P) E:1 (1861-1894) Bild 37.

   Sources

  • Birth: fb
  • Spouse: vb
  • Death: db

    Photos and archival records

  {{ media.title }}

  {{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
  {{ media.date_translated }}

   Family Tree Preview

  Daniel Halfvardsson 1790-1872 Kerstin Persdotter 1789-1849 Anders Nilsson 1808-1878 Maria Andersdotter 1794-1872
  ||||


  ||
  Daniel Danielsson 1825-1897 Kajsa Andersdotter 1830-1884
  ||  |
  a picture
  Abel Danielsson 1859-1936