Sosa :4
 • Born 29 April 1825 - Hackningen Krokane Vårvik (P)
 • Deceased 21 May 1897 - Dalen Svarttjärn Laxarby (P),aged 72 years old
 • Förpantingsägare skomakare

 Parents

 
 • Torpare
 •  

   Spouses and children

   Siblings

   Notes

  Individual Note

  Vårvik C:4 (1768-1829) Bild 121 / sid 232.Laxarby (P) F:3 (1895-1942) Bild 150 / sid 10.Ofärdig i ben och till sjukhus Vänersborg,men frisk 1847.Senare amputerad och träben.Dräng i Krokane 1848,men flyttade till Tösse 1849.År 1854 finns en notering i Holmedal då man byggde en kyrka där att det var brist på stenarbetare.Man hade fått två sådana från Vårvik som hette Andreas och Daniel Berg.Detta bör vara bröderna som antagit patronynikomnamnet Berg.Hans bror behöll namnet.Arrendator i Rolfsbyn 1856-1859.Flyttar enligt Vårviks kyrkobok den 16 okt 1859 med hustru och barn till Laxarby församling.Torpare i Dalen,Svarttjärn.Skomakare.Källa:Sten JuliussonV-bok s.123.*52HT 1897BouppteckningÅr 1897 den 14 juli infunno sig undertecknade på vederbörandens anmodan för att förrätta Bouppteckning efter aflidne Förpantingsägaren Enkemannen Daniel Danielsson i Svartkärn Laxarby socken som afled den 21:e sistlidne Maj och såsom arftagare sig efterlemnat 5 stycken barn näml Son Abel Johan Daniel och August samt döttrarne Ida och Klara alla myndiga,endast dotter Ida vistas i Hemmet och således Boets Uppgifvare,Hvarför hon tillsades uppgifva boets Sådant det befans vid den avlidnes frånfälle under edlig förpliktelse Hvarefter uppteckningen och värderingen förtogs i följande ordning.TillgångarLösöreKreatur1 st ko gammal värderad i **30:-1 mindre kalf*** 3.50:-Husgeråd1 mindre matskåp** 2.50:-1 gamal Liggsåffa** 1.50:-1 mindre Frinbord** 1.25:-1 gamal Wäggklocka** 1.20:-2st gamla ståndsängar** 1.75:-1 gamalt Slagbord** 3.25:-6 Styrestolar*** 4.50:-1 gamal Snickarbänk** 4.25:-Snickarredskap upptages i ** 4.75:-Transport*** 48.45:-4 par Ljulgångar uttan smide * 16.50:-1 Wedslipa uttan andringar** 1.50:-3 st mindre kälkar** 1.20:-Smidesredskap** 6.25:-1 Jernspel*** 0.75:-1 gammalt Spa Jern** 0.25:-1 mindre s.k Dragharf** 1.25:-1 gamal Driktunna** 1.00:-3 st gamla Sädesark** 1.20:-Diverse Wassembar** 1.00:-Jern Malm o blecksaker upptages i* 3.50:-Glas å Porslin upptages i** 1.25:-Sängkläder*** 7.25:-Den aflidnes gångkläder** 6.50:-Diväre Husgeråd** 2.75:-Transport*** 111.10:-Sterbhusets Utestående SkulderSkuld till Andreas Andersson i Bratterud enligt revers af den 18 april 1890 kr 19125% ränta därå till Bouppteckningsdagen **7.54 *26.661894 den 20 Mars afbetalt*kr 8.205% ränta derå till Bouppteckningsdagen***1.36* 9.56Skuld till Lars Johansson i Höknäs enligt Revers kapital och ränta till bouppteckningsdag ???Till samma man enligt räkning**** ???Till Handlanden Johan Pettersson Krokfors enligt räkning** ???Till Son Abel enligt räkning**** ???Till Son August enligt räkning**** ???Till Son Johan enligt räkning**** ???Till Dotter Klara enligt räkning**** ???Summa Skuld kronor***** ???Åfvanstående Boets tillgångsSumma afgår*** ???Sterbhusets Skuld utom Tillgångarna kronor*** ???Att detta Lilla Boo är med skuld och tillgångarna Rätteligen uppgifvet sådant det befanns vid den aflidnes frånfälle och att ej något med vet och vilja är undandöljt betygar under edlig förpliktelse år och dag som åfvan.***Ida Danielsdotter****Boets uppgivareWid Förrättningen Närvarande arfingar***Abel Danielsson***Johan Daniel Danielsson***August Danielsson***Klara DanielssonSåsom Upptecknings och Wäderingsmän ***Leander Johannesson,Oskar JohanssonVedbo häradsrätt FIIa:52 (1897-1897) Bild 357 / sid 709.

  Family Note

  Torrskog E:1 (1853-1909) Bild 66 / sid 249.

   Sources

  • Birth: fb
  • Spouse: vb
  • Death: boupt

    Photos and archival records

  {{ media.title }}

  {{ mediasCtrl.geTitle(media, true) }}
  {{ media.date_translated }}

   Family Tree Preview

  Halfvard Danielsson 1757-1838 Karin Andersdotter 1761-1834 Per Eriksson 1757-1827 Margareta Olsdotter 1759-1829
  ||||


  ||
  Daniel Halfvardsson 1790-1872 Kerstin Persdotter 1789-1849
  ||  |
  Daniel Danielsson 1825-1897