Sosa :3
 • Born 11 August 1865 - Södra Torderud Hökenäs Vårvik (P)
 • Deceased 22 April 1933 - Berget Rolfsbyn Vårvik (P),aged 67 years old

 Parents

 
 • Hemmansägare
 •  

   Spouses and children

   Siblings

   Notes

  Individual Note

  Vårvik C:8 (1861-1894) Bild 26."Svag i kristendomskunskap och innanläsning" enligt hfl.Finns inget kvar av Södra Torderud mer än några stenar.Oklart om vilken stuga enligt uppgift från de som bott i närheten.Vårvik F:2 (1895-1933) Bild 1010 / sid 96.No 88År 1933 den 25 sept förrättades av undertecknade laga bouptekning efter avlidna hustrun Ida Danielsson från Rolfsbyn i Vårviks socken som född den 11 aug 1865 och avled den 22 april 1933 och såsom sterbhusdelägare efterlämnade:1) Maken Abel Danielsson,Rolfsbyn2) Dottern Alfa gift med Karl Johansson,Göteborg3) Dottern Elsa gift med Axel Juliusson,Rolfsbyn4) Dottern Ester gift med Isidor Hultgren,Gustafsfors5) Sonen August Danielsson,Rolfsbyn6) Sonen Gustaf Danielsson,Rolfsbyn7) Sonen Karl Danielsson,Rolfsbyn8) Sonen Nils Danielsson,Rolfsbynvid bouptekningsförrättningen voro alla sterbhusdelägarna närvarande och alla myndiga,Alfa Johanssons rätt bevakas av Axel Johansson,Rolfsbyn enl. fullmakt.Boet uppgavs under edlig förpliktelse av maken Abel Danielsson och anteknades och värderades följande.Fastighet.6213/590760 mtl i hemmanet Rolfsbyn makarnas gemensamma fastighet taxeringsvärde 1000 krhustruns andel 500 krKontanta medel och fodringarKontant vid dödstillfället 225 krfodran av sonen Aug Danielsson 500 krKoppar1 st kopparbalja 1 kaffekokare 2.50:-Järn&Bläcksaker3 grytor 10:- 2 stekpannor 1:- 1st strykjärn 1:- 4st hinkar 2 flaskor 2:-Glas och porslin upptages till 5:-MöblerI kammaren: 1st soffa 1:- 2st bord 10:- 2st dragkistor 10:- 1st bordslampa 1:- 1st väggur 5:- 1st fickur 3:- 6st stolar 10:-I köket: 1st skänk 2:- 1st soffa 1:- 2st bord 1.50:- 1st symaskin 15:- 1st skomakarmaskin 5:- div skomakare verktyg 5:-På vinden: 2st sängar 7:- 1st hyvelbänk 10:- div redskap 3:- div jordbruksredskap 4:-Kräatur.1 st ko 60:-Summa tillgångar 1400.00:-Skulder.Begravningskostnad 225:- För gravplats 6:- Till Oscar Fredriksson,Rolfsbyn 10:-Summa skulder 241:-Behållningen bliver alltså 1159:-Sålunda efter uppgift antecknat och värderat betyga dag som ovanEvald Berg ? Elov AxelssonAtt allt vad till boet hörer blivit riktigt uppgivit och ej något med vilja eller vetskap dolt eller utelämnat betygar under edlig förpliktelseAbel Danielssonvid bouppteckningen närvarande Abel Danielsson,Ester Hultgren,Elsa Juliusson,Nils Danielsson,Karl Danielsson,August Danielsson,Gustav Danielssson,Alva Danielsson gn Axel Johansson Enl. fullmakt.Egenhändiga namnteckningar bevittnas.Evald Berg ? Elov AxelssonVedbo häradsrätt FIIa:88 (1933-1933) Bild 3740 / sid 88.År 1937 den 23 mars upprättades följande tillägg till bouppteckningen av den 25 september 1933 efter hustrun Ida Danielsson från Rolfsbyn i Vårviks socken vilken född 1865,avlidit den 23 april 1933 och efterlämnat följande sterbhusdelägare.Efterlevande mannen Abel Danielsson numera avliden och i äktenskap med honom havda barn näml.1/ Dotter Alfa gift med Karl Johansson,bosatta i Göteborg.2/ Dotter Elsa gift med Axel Juliusson i Rolfsbyn.3/ Dotter Ester gift med Isidor Hultgren i Gustafsfors.4/ Sonen August Danielsson i Rolfsbyn.5/ Sonen Gustaf Danielsson i Rolfsbyn.6/ Sonen Karl Danielsson i Rolfsbyn.7/ Sonen Nils Danielsson i Rolfsbyn.Sonen Gustaf Danielsson som är omyndigförklarad ,för honom infant sig hemmansägare Valfrid Jansson i Hökenäs som är förordnad förmyndare,de övriga personligen närvarande och myndiga.Boet uppgavs under edlig förplicktelse av sonen Nils Danielsson som värderas och upptecknas i följande ordning.Tillgångar.Fastigheten 6213/590760 mantal av I 20 Rollsbyn N:o 1 i Vårviks socken taxerad 1000:-Innestående i Dalslands Bank nr. 2.229:77:-Fordran av August Danielsson 500:-Kontant vid dödstimman 225:-Kökssaker 21.50:- Möbler i kammaren 40:- Möbler i köket 29.50:- Möbler m.m. å vinden 24:-1 ko 60:-Summa Kronor 4129.77:-Skulder.Begravningskostnaden 225:- För gravplats 6:- Till Oscar Fredriksson,Rolfsbyn 10:-Boets behållning 3888.77:-.Undertecknat Nils DanielssonGode män Carl Larsson och Axel JohanssonNärvarande Karl Danielsson,August Danielsson,Walfrid Danielsson,Elsa Juliusson,Ester Hultgren,Alfa Johansson

  Family Note

  Vårvik (P) E:1 (1861-1894) Bild 37.

   Sources

  • Birth: fb
  • Spouse: vb
  • Death: db

    Photos and archival records

  {{ media.title }}

  {{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
  {{ media.date_translated }}

   Family Tree Preview

  Olof Andersson 1788-1875 Maria Persdotter 1790-1876 Anders Persson 1781-1849 Britta Jakobsdotter 1787-1833
  ||||


  ||
  Petter Olsson 1825-1875 Kajsa Andersdotter 1827-1887
  ||  |
  Ida Pettersdotter 1865-1933