Sosa :5
 • Born 7 October 1830 - Haned Krokane Vårvik (P)
 • Deceased 27 October 1884 - Mölntjärnsdalen Svarttjärn Laxarby (P),aged 54 years old

 Parents

 
 • Torpare
 •  

   Spouses and children

   Siblings

   Half-siblings

  On the side of Maria Andersdotter 1794-1872

   Notes

  Individual Note

  Vårvik C:5 (1830-1860) Bild 5 / sid 5.Piga i Hökenäs,Vårvik enligt hfl 1847.Laxarby F:2 (1861-1894) Bild 92.No.6 V.T. 1885År 1885 den 7:e Januari Infand sig undertecknade på Wederbörandes anmodan för att upprätta laga Bouppteckning efter afl Torparhustrun Kajsa Andersdotter i Svartkärn Laxarby Socken som afled den 27de Sistlidne Oktoberoch såsom arftagare sig efterlemnat Enkemannen Daniel Danielsson samt med honom sammanaflade 5 stycken barn nämligen Son Abel född den 17 Augusti 1859 Son Johan Daniel född den 20 April 1863 båda myndiga och Närvarande.Son August född den 17 Januari 1871 dotter Ida Emilia född den 17 Juli 1867. dotter Klara född den 15 November 1873. de 3 Sistnämde Omyndiga hvars rätt bevakade för tillfället af Brynte Olsson i Svartkärn.Enkemannen tillsades uppgifva Boet Sådant som det vid dödstillfället befans under edlig förpliktelse hvarefter Werderingen företogs som följerTillgångarEtt Kokreatur gammalt värderas 25:-LösöreEtt skåp bättre 6:- Ett slagbord 3:- En gamal säng 1.50:- 2st Styrstolar 1.50:- 1 Wäggklocka 3.70:- 1 Hyfvelbänk 2.25:-Diverse1 Sädesark 1 Driktunna 2.75:- 1 Wattenså/Dunk 1:- 1 Spinrock 1.75:- 1 gamalt Skrin 1 Durkslag 0.75:- 1 Trävekt 0.37:-Malm o Bläcksaker2ne Grytor 2:- 1 Stekpanna 0.50:- Något Postlin värderat 1.50:- Bläcksaker till 1.50:- 1 Jernspet 1 Jernspade 1.25:- 2ne Yxor 1 ProppsSåg 2.25:-Snickeriredskap värderad 6:- Smidesredskap värderad 3.50:-Den aflidnas gångkläderTvenne gamla kjolar 1:- Tvenne gamla Linetyg 0.75:-Böcker1 Gamal Bibel/Salmbok 1:-?Inventaresumman 75.42:-Boets Skuldertill Handlanden A.Pettersson Krokfors enligt räkning 15:- Till Lars Johannesson Hökenäs Revers 14:- Anders Andersson Braskrud Revers med Ränta tills BTeckningsdagen 13.50:- Handlanden A.O. Andersson 5:- Son Abel enligt räkning 15:-Skuldsumman 62.50:-Boets Behållning 12.92:-.Att detta lilla bo med tillgång och gäld är rätt uppgifvits sådant det vid dödstimmen befans betygar under edlig förpliktelse dag såsåm ofvan Daniel Danielsson-EnkemanWid denna Bouppteckning har vi undertecknade varit närvarande dag som åfvanAbel Danielsson Son Johan Daniel Danielsson SonÅ de Omyndiges vägnar Brynte Olsson Såsom Wärderingsmän Leander Johannsson Skifors Joh Alfred Andreasson Kråkenäs

  Family Note

  Torrskog E:1 (1853-1909) Bild 66 / sid 249.

   Sources

  • Birth: fb
  • Spouse: vb
  • Death: db

    Photos and archival records

  {{ media.title }}

  {{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
  {{ media.date_translated }}

   Family Tree Preview

  Nils Johansson 1771-1844 Kerstin Segolsdotter 1771-1846 Anders Andersson Krok 1761-1828 Sigrid Bengtsdotter 1751-1835
  ||||


  ||
  Anders Nilsson 1808-1878 Maria Andersdotter 1794-1872
  ||  |
  Kajsa Andersdotter 1830-1884