Karl Wiktor Johansson
Karl Wiktor Johansson
 • Born 11 March 1883 - Kambo Norra Kedum (R)
 • Deceased 23 July 1950 - Karl Johan Göteborg (O),aged 67 years old
 • Buried 30 July 1950
 • Lagerbokhållare
1 file available 1 file available

 Parents

 
 • Hemmansägare
 •  Spouses and children

   Siblings

  (display)

   Events


   Notes

  Individual Note

  Norra Kedum C:1 (1861-1894) Bild 18 / sid 14.Till Masthugget,Göteborg 1905 enligt hfl.Examen vid Skaraborgs Läns Landtmannaskola 1903-04-30. Arbetade som kontorsbiträde på Kallebäckens Mineralvattenfabrik från 1905-10-20 till 1909-03-22.Arbetade på aktiebolaget Kronan från 1909-11-01 till 1918-06-30 som lagerbokhållare och därefter på Pripps Bryggeri från 1920-06-20 till 1948-03-31 såsom packbodsbokhållare och såsom kontrollant av utlastade maltdrycker för försäljning samt hemkommande tomemballage.År 1950 den 14 november förrättades bouppteckning efter förre lagerbokhållaren Karl Viktor Johansson som född den 11 mars 1883,senast boende i Carl Johans församling i Göteborg avlidit den 23 juli 1950 och efterlämnat såsom sterbhusdelägare sin hustru Alva Kristina Johansson,född Danielsson samt i äktenskapet med henne födda dottern:1) Maj-Britt Johansson,född den 21 mars 1930,för vilka omyndiga Göteborgs rådhusrätt inskrivit modern såsom förmyndare och förordnat typografen Carl Sixten Joel Sandberg,Göteborg,till god man under boutredningen,och dels i ett ett föregående genom skillnadsdom upplöst äktenskap med efterlevande Guldina Johansson födda barnen:Sonen 2) förre sjömannen Johannes Viktor Johansson född den 21 januari 1906,vilken på grund av sinnessjukdom blivit omyndigförklarad och har Göteborgs rådhusrätt förordnat kuratorn Ingrid Grill.Göteborg,till förmyndare för den omyndige.3)trädgårdsarbetaren Helge Johansson,Järpås socken,Skaraborgs län,4)verkstadsarbetaren Lennart Johansson,Järpås socken,Skaraborgs län ochDottern 5) Vivan Johansson,gift med lantbrukaren Sven Johansson,Gendalen,Stora Mellby socken.Härvid inställde sig änkefru Alva Johansson,god mannen Sandberg och förmyndaren Grill alla personligen.Uteblivna Helge Johansson,Lennart Johansson och fru Vivan Johansson hade enligt föreliggande bevis i god tid kallats till förrättningen i fråga.Boet uppgavs av änkefru Johansson samt antecknades och värderades sålunda:Tillgångar:Lösören:Enligt bifogade förteckningGuld o silver:1 ring,2 fickur***** 50:-Nysilver m.m.6 matskedar,6 dessertskedar,12 teskedar* 7:-7 matknivar,6 dessertknivar,1 ostkniv*** 6:-6 matgafflar,18 dessertgafflar,1 skål*** 8:-2 smörknivar,5 påläggsgafflar,3 fat*** 5:-div bestick,skedar,knivar m.m.*** 10:-div köksattiraljer**** 10:-div glas och porslin**** 55:-Sängkläder och linne:3 täcken,2 filtar**** 30:-4 dynor,6 prydnadskuddar**** 20:-18 lakan,10 örngott**** 45:-div borddukar,handdukar m.m.*** 50:-div gångkläder**** 75:-Möbler m.m.:1 ottoman,1träsoffa**** 45:-3 bord,7 stolar**** 25:-1 skrivbord,2 karmstolar**** 60:-1 buffé,1 linneskåp**** 50:-1 radioapparat,1 symaskin**** 55:-1 väggur,1 barometer,1 kikare*** 25:-2 speglar,2 strykjärn,1 gaskök*** 20:-6 lufter gardiner,1 par draperier*** 22:-2 armaturer,1 golf-1 borlampa*** 15:-div.tavlor,mattor,baljor**** 65:-div.ljusstakar,prydnadssaker m.m.*** 10:-Totalt**** 392:-Fordringar:Av Göteborgs och Bohusläns Sparbank,Enligt motbok nr 342915****2400.60:-Ränta därå***** 10:60:-* 2410.60:-Av Oskiftade dödsboet efter den avlidnes syster,Anna Evelina Svensson,Lidköping** *3145.88:-Summa tillgångar Kronor 6319.48Skulder:Begravningskostnader****1178.50:-Till gravvård**** 900:-*Till fastighetsägaren hyra Ivar Nilsson,*** 43:-Uppbördsverket i Göteborg,kvarskatt för år 1948** 18:-Dito kvarskatt för 1949*** 54:-Summa Skulder Kronor2193.50:-Behållning Kronor4125.98:-Att mina uppgifter till bouppteckningen äro i allo riktiga och att ej något med vilja eller vetskap utelämnats,ävensom att sådana tidigare förvärv,som omförmäles i paragraf 19 i arvskatteförordningen ej förekommit betygar under edlig förpliktelse Göteborg som ovanAlva JohanssonAtt allt blivit rätteligen antecknat och tillgångarna efter bästa förstånd värderade,betygaO.V.Johannesson Karl E.ChristianssonÅr 1951 den 26 november förrättades skifte av boet.Det antecknades att dottern Maj-Britt Johansson,numera uppnått myndig ålder och att boets fordran i dödsboet efter Anna Evelina Svensson,Lidköping,enligt bouppteckningen utgjorde 3145:- kronor 85 öre,men sedan försäljning av sistnämnda dödsbos fasta egendom skett,utgör förre lagerbokhållaren Karl Viktor Johanssons dödsbos tillgodohavande i boet efter förenämnda Anna Evelina Svensson 5971:- kronor 85 öre.Det överenskoms:att ett belopp av 100:- kronor avsättes till skatter,som åvilar dödsboet,vilket belopp omhänderhaves av änkefru Alva Johansson med redovisningsskyldighet för henne till arvingarna när skattelikviden fullgjorts.och att änkefru Alva Johansson finge övertaga boets lösören till de dem i bouppteckningen åsatta värden med skyldighet för henne att ikläda sig betalningsansvaret för boets skulder.På grund härav upptogs boet till delning sålunda:Tillgångar:lösören till belopp av 763:-fordran av Göteborg och Bohusläns Sparbank enligt motbok n:r 342915 2400:-ränta därå till 29/10-51 19.09:-bekommit i Anna Evelina Svenssons dödsbo 5791.85:-Kronor 8973.94:-Skulder:Begravningskostnader 1178.50:- Till gravvård enligt räkning 850:- Till iordningsställandet av gravplatsen 50:- Avsatt belopp till skatter 100:- Lösen av bouppteckningen/rådhusrätten 9:- Boutredningskostnader vari ingår porto m.m. 150:-Kronor2337.50:-Behållning att skifta Kronor 6636.44:-Skifteslotterna utlades sålunda:Änkefru Alva Johansson erhöll 3318.22:- såsom giftorätt * 3318.22:-Sonen Johannes V. Johansson erhöll kontant 663.64:-Sonen Helge Johansson erhöll kontant 663.64:-Sonen Lennart Johansson erhöll kontant 663.64:-Dottern Vivan Johansson erhöll kontant 663.64:-Dottern Maj-Britt Johansson erhöll kontant 657.65:-betald lösen av handl./rådh/ 6:- 663.65:-***3318.22:-****Kronor*6636.44:-Med förestående skifte förklara vi oss till alla delar nöjda och avsäga vi oss all rätt att framdeles klandra detsamma.Skifteslotterna kvitteras.Lidköping som ovan.Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:333 (1950-1950) Bild 3480 / sid 2598.

  Family Note

  Marriage with Alfa Kristina Danielsson:
  Göteborgs Karl Johan EI:7 (1930-1934) Bild 84 / sid 76.

    Photos and archival records

  {{ media.title }}

  {{ mediasCtrl.geTitle(media, true) }}
  {{ media.date_translated }}

   Family Tree Preview

  Anders Magnusson 1772-1855 Ingegerd Svensdotter 1787-1861 Johannes Svensson 1807-1888 Kerstin Larsdotter 1810-1892
  ||||


  ||
  Johannes Andersson 1821-1903 a picture
  Johanna Johansdotter 1839-1912
  ||  |
  a picture
  Karl Wiktor Johansson 1883-1950