Family Tree owner : Sijbren Pieter BRAAKSMA (sybrenpieter)

Favorite Persons


   Most Popular Names

   View all names

   Map


   Warga | Dantumadeel | Akkerwoude | Oostermeer | Blija | Zwaagwesteinde | Veenwouden | Leeuwarden | De Valom | Drachten | St.Annaparochie | Bolsward | Dantumawoude | Menaldum | Murmerwoude
   Number of Individuals : 7,235  Last update on 01/26/2021

   Latest News

   Loading...