Sosa :46
(Erret Errets Postma)


 • Born 3 March 1772 - Oostermeer
 • Baptized 28 January 1814 - Smallingerland
 • Deceased 23 July 1858 - Oostermeer,aged 86 years old
 • Schipper

 Parents

 • Errijt Errijts Postma, born 16 May 1744 - Oostermeer, deceased 25 January 1824 - Drachten aged 79 years old,
  Slagter

  Married 2 May 1762, Oostermeer, to
 • Taabke Teijes, born in 1740 - Oostermeer, deceased 24 November 1818 - Oostermeer aged 78 years old

 Spouses, children, grandchildren and great-grandchildren

 Siblings

 Paternal grand-parents, uncles and aunts

 Maternal grand-parents, uncles and aunts

 Notes

Baptism

Gedoopt op belijdenis.

Death

Aangiftedatum: 24 juli 1858.Weduwnaar.Oud: 75 jaar.N.B. Op de overlijdensakte staat vermeld: zoon van Taapke "Pieters".

 Family Note

Errit Errits neemt voor zichzelf, zijn kinderen en kleinkinderen in 1811 als familienaam aan: POSTMA.

 Sources

 • Baptism: DTB - Doopsg.gem. Rottevalle en Het Witveen - lidm. 1737-1850 - inv.nr. 633 - aktenr. 492
 • Spouse: DTB715 - Herv.gem. Oostermeer en Eestrum - trouwreg. 1670-1811
 • Death: Ov.reg. 1858 - Tietjerksteradeel - pag. nr. B29

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Erryt Erryts 1662-1719/ Wypkje Hanses 1664-1727 Linse Claeses ca 1662-1709/ Maeycke Ritskes 1671-/1709 Jan Jelles 1670-1761 Loltje Gauckes 1671-1758 Allert Cornelis †1732 Taapke Pytters
|
8
 |
9
 |
10
 |
11
 |
12
 |
13
 |
14
 |
15 


 


 


| | | |
Errit Errits ca 1698-1772 Feykjen Lenses 1702-1773 Teye Jans ca 1696-1762 Tettje Allerts/Alderts ca 1704-1754
|
4
 |
5
 |
6
 |
7 


| |
Errijt Errijts Postma 1744-1824 Taabke Teijes 1740-1818
|
2
 |
3|
Errit Errits Postma 1772-1858