Eleonora

  • KIELCZEWSKA 1861-1954, daughter of Franciszek KIELCZEWSKI and Karolina PRZYBYLOWSKA, married to Jerzy CHALUPIEC in 1892
  • OGINSKA 1673-1710, daughter of Szymon Karol OGINSKI and Teodora KORSAK, married to Jozef Wandalin MNISZECH
  • RULIKOWSKA, married to Franciszek KOMOROWSKI