de BEAUHARNAIS


  • sosa Alexandre 1760-1794, gehuwd met Marie Josèphe Rose TASCHER de la PAGERIE in 1779.
  • sosa Eugène Rose 1781-1824, zoon van Alexandre en Marie Josèphe Rose TASCHER de la PAGERIE.
  • Hortense Eugénie Cécile 1783-1837, dochter van Alexandre en Marie Josèphe Rose TASCHER de la PAGERIE, gehuwd met Louis BONAPARTE in 1802.