Family Book Er zijn veel achternamen afgeleid van de apostelnaam Matheus.


De twee grote groepen in allerlei vormen van deze apostelnaam Mathijs: Mathijsen en Thijssen. Het achtervoegsel `-sen` in beide namen is afgeleid van zoon (de zoon van Mathijs c.q. Thijs). Gezien mijn achternaam Tijssen heb ik onderzocht hoeveel verschillende vormen er zijn van mijn achternaam. De achternaam Ma-thijssen....... in al zijn varianten laat ik voorlopig buiten beschouwing.

De invloed van de Franse taal (België en de bezetting van Nederland door Napoleon) is groot doordat daardoor de ij en de ei uitgesproken werd als ie en i. de combinatie ij in het Nederlands is uniek en wordt nergens in de wereld gebruikt. Daardoor wordt in de Engelstalige landen (bv. USA en Australië) de ij verplicht omgezet in een y en het Nederlandse paspoort wordt aangepast.

Ik ben heden tot meer dan 300 verschillende namen gekomen. In alphabetische en gegroepeerd op volgorde zijn dit o.a.:Teijssen, Teis, Teise, Teisen, Teisse, Teissen, Teissens, Teus, Teuse, Teusen, Teuss, Teusse, Teussen, Teys, Teyse, Teysen, Teysse, Teyssen, Theijs, Theijse, Theijsen, Theijsse, Theijssen, Theijssens, Theijsz, Theijsze, Theiszen, Theis, Theise, Theisen, Theisse, Theissen, Theiszen, Theys, Theyse, Theysen, Theysse, Theyssen, Thies, Thiese, Thiesen, Thiesse, Thiessen, Theus, Thues, Thijs, Thijse, Thijsen, Thijsens, Thijses, Thijss, Thijsse, Thijssen, Thijssens, Thijsses, Thijsz, Thijsze, Thijszen, Thisse, Thissen, Thiszen, Thys, Thijse, Thysen, Thyses, Thysse, Thijssen, Thyssens, Thyszen, Ties, enz. enz.

Daarnaast nog een flink aantal dubbele namen zoals b.v.: Tijssen-Klasen, Tijssen-Clase, van Hattem-Theijssen, van Vucht-Tijssen, enz. en de naam met een voorzetsel zoals de This, de Thisen, la Tise, van der Tis, van Tuyss enz.

Ik ben thans bezig om in Geneanet een zo uitgebreid mogelijke database hiervan op te zetten. Ik ben voorzichtig begonnen met de meest voorkomende achternamen Tijssen, Thijssen enz. Ik heb thans ruim 45.000 personen in deze database en ben nog lang net klaar.


Index