Helena

  • sosa Frankrijk (van), married to Heijman van Arkel.
  • sosa Steijger 1861-1941, daughter of Jacobus Pieter and Hendrina de Maar, married to Johan Conrad Bertels in 1886.