M Hugo III van Voorne

Sosa :23,101,712
(Hugovan Voorne)


 • Born about 1090 - Callo
 • Deceased (1155/1156)

 Parents

 Spouses and children

 Notes

Individual Note


referentie: 21761664
Hugo van Voorne (1108) Hugo komt voor als getuige in twee oorkonden van bisschop Burchard van
Utrecht. In het eerste onder de "principes" dwz edelen en vrijen, in het tweede onder de "laycos
liberos", dat zijn de vrije leken. In tegenstelling met de geestelijke heren en met de
dienstlieden (servientes) die mede onder de getuigen voorkomen) (Hugo was waarschijnlijk Heer van
Voorne en leenman van de bisschop). bijzonderheden: Hugo is bloedverwant van de Graven van
Holland en Zeeland en heer van Voorne. Deze gegevens zijn afkomstig van L Lapikas [De
kwartierstaat Greidanus-Jaeger in stamreeksen is in boekvorm uitgegeven door het Kon. Nederl.
Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, deel I in 1994, deel II in 2000. Daarna kwamen er
losbladige aanvullingen van de auteur, Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, in maart 2002 en maart
2003.] (Hypothetisch, om een gat tussen generaties te vullen.) Heer van Voorne, leenman van Holland

 Sources

 • Family:
  - #67
  - #112
  - Kwartierstaat van Schothorst
  - #63

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Hugo I van Voorne ca 1045-1108 Badeloge x ca 1040-  
|||
Hugo II van Voorne ca 1065-1135/ Mrs Hugo II van Voorne 1070-1157
|||
Hugo III van Voorne ca 1090-