Sosa :11,551,732
  • Born about 1172 - Oostvoorne
  • Deceased 7 January 1229,aged about 57 years old
  • Ridder, hr Voorne, bg Zeeland (geerfd van zijn broer Hugo

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note


referentie: 5440416

beroep: 1214/1223
heer van Voorne en burggraaf van Zeeland; vermeld 1190-1227; sedert 1198
als broeder van heer Hugo genoemd en volgende tussen 1213 en 1216 deze
als heer van Voorne op; gaf in 1220 de abdij Ter Does zekere goederen
ten geschenken, omdat de monnikken van deze abdij hem geholpen hadden
zijn heerschappij, die geheel ondergelopen was, wederom te bedijken;
vinden heer Dirk tot 1227 in leven, in de naaste omgeving van de graven
van Holland en had als titel "nobilist vir".
Bron: - Kwst De Hek kwnr 17.722.382
Burggraaf van Zeeland, Heer van Voorne, zn.v. Dirk I van Voorne en een dochter uit het huis van
Naaldwijk Vermeld 1198-1227. Burggraaf van Zeeland, Heer van Voorne. Heer van Voorne (Burggraaf
van Zeeland 1218, vermeld 1190- 1227, volgde zijn broer Hugo op als heer van Voorne. In 1220 gaf
hij de abdij ter Does zekere goederen ten geschenke omdat de monniken van deze abdij geholpen
hadden zijn heerlijkheid die geheel onder gelopen was wederom te bedijken. Dirk komt in de naaste
omgeving van de graven van Holland voor en had als titel ' nobilis vir'), ovl. tussen 1227 en
1229. Dirk/ Theodoricus van Voorne - Heer van Voorne === ovl. 31-12-1228 vermeld 1198-1228 geh.
(1197) Alverade van Cuijk treedt 20-2-1203 op als getuige voor de (vorige) heer van Voorne; wordt
heer van Voorne door het kinderloos overlijden van oudere broer Hugo; zie bij broer Hugo i.z.
verdeling van erfgoederen; 1218 burggraaf van Zeeland; in 1220 staat zijn land door
overstromingen onder water, hij wordt te hulp gekomen door monniken van Ter Doest (Vlaanderen),
die de dijken herstelden en de landerijen weer droog legden; als dank voor deze hulp schenkt hij
de abt o.a. de polder Middelland, in de oorkonde (1220) die hiervan getuigt, vermeldt Dirk:"een
oud spreekwoord zegt dat men in nood zijn ware vrienden leert kennen" Geboren omstreeks 1135,
ridder, vermeld 1156 en 1189, getuige 3 okt. 1174, volgde zijn broer Floris op als heer van
Voorne 1174-1189, mogelijk bouwer van de burcht bij Oostvoorne, voerde als wapen een gouden
aanziende leeuw op rood, tr. N.N. van Naeldwijc (Nadelwick), Unarchsdr. (dochter van Unarch van
Nadelwich, vermeld 1156), erfdochter van Naaldwijk.

 Sources

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Hugo III van Voorne ca 1090- Hadewich Florisdr (Bastaard) Van Holland ca 1115-1157/ Unarch van Nadelwich ca 1100- x Nn ca 1100-
||||


||
Dirk I heer van Voorne ca 1135-1229 N.N. Unarchsdr van Naaldwijck
|||
Dirk van Voorne ca 1172-1229