Sosa :1
  • Born in 1635 - Veldhoven
  • Deceased - ?

 Spouses, children, grandchildren and great-grandchildren

(display)

 Events


 Notes

Individual Note


_PRIVACY:
MISSCHIEN ZUSTER/FAMILIELID VAN WALTHERUS ??
Ida Jans van Tilborgh
geboren omstreeks 1613 ??
Ida Jans van Tilborgh.
Gehuwd met Joannes van der Venne, en hun kinderen:

Ida Jan van der Venne, geboren in 1633, Breda, gedoopt op 20 oktober 1633, Breda, gestorven.

===============================================================


Gemeente Breda
Brontype boek
Archiefnummer CB
Archiefnaam Collectie DTB Breda
Deelnummer 3
Bronnaam Stadsarchief Breda
Registernaam Dopen rk Brugstraat 1626-1634
Code D_CB_003
Periode register 1626-1634
Religie RK
Pagina 158
Diversen vader advocaat, kind overleden vader overleed 2 uur na de dood van zijn zoon
Plaats doop Breda
Datum doop 08-08-1631
Kind Gerardus van den Broeck
Kind geslacht m
Vader Gerardus van den Broeck
Moeder Maria Donckers
Peter Jacobus Ortsen
Meter Ida van de Venne
Getuige Adriana van Tilborch
=============================

Gemeente Breda
Brontype boek
Archiefnummer CB
Archiefnaam Collectie DTB Breda
Deelnummer 3
Bronnaam Stadsarchief Breda
Registernaam Dopen rk Brugstraat 1626-1634
Code D_CB_003
Periode register 1626-1634
Religie RK
Pagina 266
Diversen meter de vrouw van de peter
Plaats doop Breda
Datum doop 20-10-1633
Kind Ida van der Venne
Kind geslacht v
Vader Joannes van der Venne
Moeder Ida van Tilborch
Peter Nicolaas Donckers
Meter Adriana van Tilborgh
Getuige Maria van Tilborch
=============================================


Dopeling Bartholomeus Sijkens
Vader Joannes Sijkens
Moeder Catharina van Gestel
Getuige Joannes van Tilborch
Elisabetha Sijkens

Plaats Oirschot
Datum doop 30-09-1666
==============================
Op de lijst van veroordeelden door de Raad van Beroerten komen twee veroordeelden voor uit Breda: Hans van Tilborch en Jan Jansz. van Tilborch (broers) Deze personen zijn op de lijst van veroordeelden terecht gekomen op basis van een onderzoek van twee commissarissen die in 1568 in Breda actief waren. Helaas zijn hun bevindingen verloren gegaan en zijn alleen de namen van veroordeelden overgeleverd

Raad van Beroerten

Bijzondere rechtbank, door Alva in 1567 ingesteld voor de bestraffing van allen die aandeel hadden gehad in de protestacties en ongeregeldheden ('beroerten') in 1566 tegen de Spaanse overheersing of daarvoor verantwoordelijk werden gehouden ('Bloedraad'). Werd in 1576 opgeheven.

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Deze stamboom op van Tilborgh nakijken, misschien een link met onze familie
http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=ericloos

ook deze http://users.telenet.be/dirk.poriau/

http://members.home.nl/tilburgs/index.htm

Ruchen en Essen, misschien woonplaatsen voor Veldhoven en
Oosterhout
============================================
Johannes is verhuisd met zijn gezin van Velthoven naar Breda tussen 1670/1680

Veel informatie en gegevens over de familie van Joannes Janssen van Tilborch welwillend afgestaan door dhr. Ad van Gun uit Veldhoven.


Bij deze als bijlage de eerste pagina, fol. 18v, uit Veldh. RA13, met het begin van de akte waarin door de schoonmoeder van Jan Janssen Tilborch goederen aan hem worden overgedragen. De rest van deze akte volgt dan op fol. 19r. Dan volgen drie akten, waarin Jan Janssen Tilborch 3 percelen overdraagt aan zijn zwager Handrick Cornelis Franssen. In de akte op fol. 256r draagt hij de rest over aan zijn zwager. Gezien de voorwaarden in deze akte genoemd betreffende de bewoning van het huis, lijkthet mij, dat Jan Janssen van Tilborch niet lang na het passeren van deze akte, waarschijnlijk binnen 1 jaar, met zijn gezin uit Veldhoven is vertrokken, waarschijnlijk naar Breda, waar zijn dochter Anna op 3-11-1703 huwt met Peter Liddel.
De bladzijde 58 uit het verpondingsregister (aangelegd in 1681) toont de herkomst van het huis en aangelag dat is overgedragen aan Anneke van Tilborch, die kennelijk met haar dochter Antonetta Peter Lidders van Breda is teruggekeerd naar Veldhoven.Rechtsboven in de hoek staat haar naam in het bijschrift: "overgeset aen Claes Koenen en Anneke van Tielborgh". Op bladzijde 59 staat zij als eigenaresse van dit perceel. Bladzijde 165r geeft een opsomming van de bezittingen van de weduwe van Handrick Cornelis Berenwinckel. Onder deze bezittingen de percelen die door haar man in koop werden verkregen van Jan Janssen Tilborch. Hierdoor blijkt Antonia Cornelis, de vrouw van Jan Janssen Tilborch, de familienaam Berenwinckel (ook vaak geschreven als Berwinckels) te hebben
====================================================================================================

Veldhoven - Meerveldhoven - Oerle - Zeelst
Tilborch Jan Cornelis Korporaal R144A-1593 16-11-1593 kroniek

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bron
Soort akte Attestatie
Datum akte 13-10-1664
Notaris Henrick Leermakers (sr.) ,Oirschot, Inventarisnummer 79, Folio 93v
Inhoud
Johan Baptista van Dijck c.s. verklaren t.i.v. Peter Cornelisse, dat Peter Cornelisse tegenover Lijsbeth de Crom mededeelde, dat haar overleden man een vaatje wijn heeft gehad inzake de gemaakte kosten van onderhoud van een Franse kapitein.
Opmerkingen
Personen Beroep Woonplaats Opmerking
1 Johan Baptista van Dijck Veldhoven Oud ca 46 jaren
2 Jan van Tilborch Veldhoven Oud ca 33 jaren, geboren 1635
3 Peeter van de Leest Schepen Waalre Oud ca 36 jaren
4 Lambert Jacops Eijssens Veldhoven Oud ca 24 jaren
5 Peeter Cornelisse Waalre
6 Peeter Michielsse van Acchel
7 Lijsbeth de Crom Weduwe
8 Willem Jansse van Kerckoerle Wijlen
9 Dirck Frentrop
10 Roeloff van Kerckoerle
11 Lubertus van Vollenhoo Getuige
12 Jan Leermakers Getuige
Toponiemen: Ligging: Plaatsnaam: Opmerking:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bron
Soort akte Attestatie
Datum akte 23-08-1662
Notaris Nicolaus van Vlodroph ,Oirschot, Inventarisnummer 125, Folio 86v
Inhoud
Ter instantie van Jan Jansen van Tilborgh heeft de notaris aan Anthonis Jansen c.s. gevraagd of hun bekend is wie van Tilborgh heeft gestoken, waarop Jansen c.s. verklaarden, dat het Dirck Vercoijen is geweest.
Opmerkingen De notaris resideert in Oerle.
Personen Beroep Woonplaats Opmerking
1 Anthonis Janssen President Veldhoven
2 Joris Jansen Schepen Veldhoven
3 Jan Jansen van Tilborgh
4 Reijnier Smidts Veldhoven
5 N.N. Francoijs Chirurg Eersel
6 Dirck Vercoijen Veldhoven
7 Antonetta N.N. Veldhoven
8 Jan Bogarts Veldhoven
9 Wouter Schooffs Getuige
10 Joannes Bapt a Dijck Getuige
Toponiemen:
Ligging:
Plaatsnaam: Veldhoven
Opmerking:


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bron
Soort akte Attestatie
Datum akte 23-08-1662
Notaris Nicolaus van Vlodroph ,Oirschot, Inventarisnummer 125, Folio 84v
Inhoud
Nicolaus Janssen verklaart dat Jan Jansen van Tilborgh na enige woorden te hebben gehad met Antonetta, is gestoken door Dirck Verkoijen, zoon van Antonetta en dat Antonetta hem met een stok naar buiten heeft gejaagd. Dat was op 9-6-1662.
Opmerkingen De notaris resideert in Oerle.
Personen Beroep Woonplaats Opmerking
1 Nicolaes Jansen Tongelre Oud ca 30 jaren
2 Jan Janssen van Tilborgh Veldhoven
3 Jan Bogaerts Veldhoven
4 Antonetta N.N. Veldhoven
5 Dirck Verkoijen Veldhoven Zoon van 4
6 Dielis Aertsen Tongelre
7 Bartholomeus Marcelis Bogaerts Tongelre Getuige
8 Dirck Peters van Vlodrop Tongelre Getuige
Toponiemen: Ligging: Plaatsnaam: Opmerking:

Tongelre
Veldhoven
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rut (Rutger) Janssen van Tilborgh, geb. 1673 is misschien een zuster van Wouter

-Soort akte Attestatie
Datum akte 28-02-1703
Notaris Jacob van Nahuys ,Oirschot, Inventarisnummer 228, Folio 157v
Inhoud
Theodorus Gijsbert van Kroonenburgh e.a. verklaren voor Dirck Peters van Doormaelen, dat Catharina van de Wou, wed. Johan van Rijssen, op 12 oktober 1702 's nachts naar Den Bosch is vertrokken, bij diverse inwoners een schuld achterlatend
Opmerkingen
Personen Beroep Woonplaats Opmerking
1 Theodorus Gijsbert van Kroonenburgh 27 jaar ; kan niet schrijven
2 Rut Janssen van Tilborgh 30 jaar
3 Hendrick Huijskens 50 jaar ; kan niet schrijven
4 Hendrick Janssen van Cuijck 40 jaar
5 Dirck Peters van Doormaelen
6 Johan van Rijssen Schoolmeester Best overleden
7 Catrina van der Wou
8 Jan Hendrick van de Boom getuige ; kan niet schrijven
9 Jan Aerdts van Doormaelen getuige
Toponiemen: Ligging: Plaatsnaam: Opmerking:

Best schoolmeester te
Den Bosch woonplaats
-


?????????????????????????????????????

misschien is Cornelia een zuster van Wouter

Dopeling Jacoba van den Eijnden
Vader Antonius van den Eijnden
Moeder Cornelia Ossenblock
Getuige Joannes van den Heurck
Getuige Cornelia van Tilborgh

Plaats Veldhoven
Datum doop 13-11-1775
??????????????????????????????????????


Oorsprong

Waar komt de naam “Tilburg” vermoedelijk vandaan?. Het is een hele oude naam dievermoedelijk in het jaar 800 na Chr. voor het eerst op een officieel stuk genoemd is. Van dat stuk is ergens een kopie. Het is in het Latijn opgesteld en de naam Tilburg is daar vermeld als Tiliburgis. De naam is van Frankische oorsprong en betekent vermoedelijk zo veel als “Plaats op nieuwe grond”. Echter er is ook een Saksische variant, want de Engelsen menen dat het vermoedelijk “Gracht rond kasteel” heeft betekend. “til” staat dan voor gracht, sloot, dal of iets dergelijks.

Er is een oud geslacht “van Tilburg” waarvan alle sporen ergens halverwege de 13de eeuw verloren zijn gegaan. Dit waren drie broers van Tilburg waarvan er een Wouter heette. Deze drie broers waren mogelijk belastinginners voor Hertog Jan van Brabant en er zijn gedachtes rond het bestaan van een kasteel, waarvan ook de sporen verloren zijn gegaan.


Misschien is de familie Tilburg/Tilborgh oorspronkelijk afkomstig van de gemeente Tilburg? Die vraag kunnen we niet eenduidig beantwoorden. De vermelding "tilborch" kan betrekking hebben op een persoon, maar bijvoorbeeld ook op de naam van een hoeve of van een perceel akkerland. Als dit laatste het geval is, hoeft de familie die het pacht en er wellicht naar genoemd is, geen enkele relatie te hebben met het toenmalige dorp Tilborg. Iemand kon Tilborg worden genoemd omdat hij daar oorspronkelijk vandaan kwam, maar ook omdat hij daar vaak naartoe ging, bijvoorbeeld om koopwaar op de markt aan te bieden.

In latere cijnsboeken zijn de vermeldingen van de naam eenduidiger. In het cijnsboek van Eersel dat betrekking heeft op de periode 1350-1450, staat in het latijn de volgende tekst:

"Arnoldus, zoon van Johannes van der Scaeft, voor Godefridus, zoon van Simon van der Spegelt, van de kant van Katerina, weduwe van Wouter van Ancelmus Tilburchs, van het erfgoed van Wouterus voorzegd.Velthoven

In de 16e eeuw begon in deze streek een lange reeks van oorlogen, die de Kempische dorpen tot grote armoede bracht. Inkwartieringen, leveranties aan troepen, zeer hoge belastingen, plunderingen en grote afkoopsommen om het platbranden van huizen enoogsten te voorkomen, eisten een zware tol. Deze ongeregeldheden duurden voort tot in de eerste helft van de 18e eeuw.

Een paar gebeurtenissen uit die periode zijn onder andere:
De molenaar van de Oerlese windmolen, die het graan van een groot aantal omliggende dorpen maalde, verloor in 1688 vele klanten, doordat zij als gevolg van binnenvallende legertroepen - door plunderingen, het platbranden van huizen en gewassen en het stelen van hun vee - genoodzaakt waren te vluchten, te gaan bedelen of elders hun kost moesten zien te verdienen;
op 17 november 1708 voerde een groep Fransen een vergeldingstocht uit onder aanvoering van Luitenant-kolonel Dumoulin. Het dorp Veldhoven kreeg een brandschatting opgelegd. Waarschijnlijk niet bij machte tot betalen, verbrandden de troepen dertien woningen, waaronder twee pastorieën: de protestantse en de katholieke.


Intussen was er op bestuurlijk niveau een andere structuur ingevoerd. Kerkelijk behoorden de vier dorpen sinds 1559 tot het bisdom Den Bosch. De Oerlese schepenbank werd één jaar later opgedeeld in drie nieuwe rechtsgebieden: de schepenbanken Oerle-Meerveldhoven, Veldhoven-Zeelst-Blaarthem en Vessem-Wintelre-Knegsel.
De Franse revolutie van 1789-1813 en de inlijving van de Nederlanden bij Frankrijk brachten vooral op bestuurlijk terrein een grote verandering teweeg. Per 1 januari 1811 werden de dorpen Oerle en Zeelst elk een zelfstandige gemeente en Veldhoven ging met Meerveldhoven één gemeente vormen.
De levensstandaard van de overwegend agrarische bevolking was nog steeds laag. Hierin zou pas ná 1890 enige verandering komen.
Linked to: Jacobus Wouters van Tilborgh (Thilborgh) (1707-1756), baptize
-- GEDCOM (FAM) --1 CHIL @I10208@2 _QUAYHUSB 32 _QUAYWIFE 11 CHIL @I10213@2 _QUAYHUSB 12 _QUAYWIFE 1

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview